Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Jakubany za rok 2022

Obec Jakubany je od roku 2022 povinná zverejniť sa svojom webovom sídle údaje o všetkých komunálnych odpadoch v rozsahu štatistického formulára ŽP 6-01, za predchádzajúci kalendárny rok, a to v termíne do 31. mája.

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Jakubany za rok 2022 je v prílohe.

K stiahnutiu

Nastavenia cookies