Slávnosti pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky obce Jakubany