Stíhačky okolo Jakubianky

 Trasa behu vedie po hrádzi potoka Jakubianka do Starej Ľubovne až k mostu na objazdovej komunikácii a po druhej strane potoka späť. V prípade nedostatku snehu sa bude súťažiť v krátkom okruhu.

 Súťaž v streľbe zo vzduchovky je určená pre všetky vekové kategórie. Nebude chýbať občerstvenie, hudba a skvelá zábava.Tešíme sa na všetkých súťažiacich, ale aj fanúšikov zimných športov.

 Prihlášky: do 31. januára 2020

  • telefonicky: 0911 794 174

Prezentácia: do 09,30 hod. v deň pretekov

Štartovné: 4 €, pri prihlásení po termíne alebo v deň konania 8 €