Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Jakubany za rok 2022

 

Obec Jakubany v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022.

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Jakubany 
za rok 2022 je 36,77 %.
 
Sadzba poplatku pre rok 2023 ( od 01,03,2023 do 28.02.2024)
za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov je 22,00 €/t.

K stiahnutiu

Nastavenia cookies