Voľby 2022 - Špeciálne hlasovanie - podávanie žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania

 

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej volebnej komisie obce svojho trvalého pobytu telefonicky počas úradných hodín.

 

Kontaktná osoba: Ing. Marek Vasiľ

                                0917 133 997 

 

Prijímanie žiadostí o špeciálne hlasovanie je možné najskôr od 24. 10. 2022 do 28. 10. 2022 najneskôr do 12:00 hodiny.

 

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľovi miestnej volebnej komisie, že žiada o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje osobné údaje v rozsahu:

a) meno a priezvisko

b) rodné číslo

c) adresa trvalého pobytu

d) adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom (ak je odlišná od adresy trvalého pobytu)

e) telefonický kontakt

 

Je možné požiadať o zapísanie do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov všetkých oprávnených voličov žijúcich v spoločnej domácnosti.

Nastavenia cookies