VOĽBY do NR SR 2023 - oznam

Pripomíname oprávneným voličom, že v obci Jakubany je pre Voľby do NR SR, ktoré sa budú konať dňa 30. 09. 2023 (sobota), v čase od 07:00 do 22.00 hod., určená volebná miestnosť " TELOCVIČŇA ZŠ s MŠ Jakubany, Jakubany 151 " a to pre 1. a 2. okrsok obce. Vchod je od hlavnej cesty. Zároveň upozorňujeme voličov, že hlasovanie Vám bude umožnené len po preukázaní sa platným občianskym preukazom. Hlasovanie voliča mimo volebnej miestnosti do PRENOSNEJ VOLEBNEJ SCHRÁNKY: O hlasovanie do prenosnej volebnej schránky môžu občania požiadať v deň volieb na tel. číslach: 0917 133 998 alebo 0903 563 051. Je potrebné nahlásiť meno a priezvisko voliča, číslo domu.
Nastavenia cookies