Vyhlásenie výberového konania - funkcia riaditeľa ZŠ s MŠ Jakubany

Obec Jakubany vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Jakubany, 065 12 Jakubany 151.
VIAC V PRÍLOHE.

Termín a miesto doručenia požadovaných dokladov do 19. 06. 2023 do 15:30 hod. na poštovú adresu: Obec Jakubany, 065 12 Jakubany 555 alebo osobne na sekretariát Obecného úradu Jakubany, s označením "Neotvárať - výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy s matertkou školou, Jakubany 151, 065 12 Jakubany"

K stiahnutiu
Nastavenia cookies