VZN č. 2/2019 - o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach

 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach

K stiahnutiu
Nastavenia cookies