VZN č. 2/2023 o výške príspevku zákon,zástupcu na úhradu nákladov na nákup potravín, výške príspevku na úhradu režijných nákladov a o podmienkach úhrady v ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jakubany

K stiahnutiu
Nastavenia cookies