Zámer Obce Jakubany - 2024

Zámer obce Jakubany previesť majetok obce podľa osobitného zreteľa v zmysle Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

ROK 2024

1.      Žilka Jozef, Levočská 366/32  , 064 01 Stará Ľubovňa 

K stiahnutiu

Nastavenia cookies