Zámer Obce Jakubany - 2024

Zámer obce Jakubany previesť majetok obce podľa osobitného zreteľa v zmysle Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

ROK 2024

  1.     Žilka Jozef, Levočská 366/32  , 064 01 Stará Ľubovňa
  2.     Štucka Ján, Jakubany 582, 065 12 Jakubany
Nastavenia cookies