Záverečný účet Obce Jakubany za rok 2015

Obec Jakubany zverejňuje schválený Záverečný účet obce Jakubany a rozpočtové hospodárenie za rok 2015, schválený uznesením Obecného zastupiteľstva č. 17/A4 zo dňa 27.5.2016 .

K stiahnutiu

Nastavenia cookies