Zber skla v obci Jakubany

Obec Jakubany oznamuje občanom, že dňa 06. 12. 2022 (t.j. utorok) sa v našej obci uskutoční zber skla. Zelené resp. čierne vrecia si vyložte NA VIDITEĽNOM MIESTE pred svoje smetné nádoby alebo bránky večer, najneskôr však ráno, odkiaľ ich pracovníci obce pozbierajú.
Nastavenia cookies