Urbárska spoločnosť obce Jakubany, pozem.spol.

201401211426310.alogo.gif

-porez guľatiny na rámovej píle podľa požiadaviek
-výroba stavebného a stolárskeho reziva rôznych sortimentov a kvalít v drevine smrek a jedľa

Adresa:

Kontakt:
Ing. Budzina Anton 
urbarhosp@slnet.sk 
Web:
http://www.urbar-jakubany.sk 
Telefón:
+421 52 436 41 38 
Mobil:
+421 908 828 513