Verejné obstarávanie

  Dátum zverejnenia Predmet Por. č. Cena bez DPH Typ zákazky
Detail 2.2.2015 Dodávka stravy dôchodcom obce Jakubany  16    zákazka (§9) 
Detail 16.12.2016 Vypracovanie projektovej dokumentácie  25    zákazka (§117) 
Detail 30.8.2016 Dodávanie stravy pre dôchodcov v obci Jakubany  24    zákazka (§117) 
Detail 9.6.2016 Kompletná projektová dokumentácia pre Územné rozhodnutie na výstabu IBV v lokalite Carinka  22    zákazka (§117) 
Detail 5.1.2017 Poradenské a právne služby pre obec Jakubany   26    zákazka (§9) 
Detail 7.1.2016 Poradenské a právne služby pre Obec Jakubany  20    zákazka (§9) 
Detail 10.7.2014 Predlženie chodníka od č. d. 93 po č. d 98  13  650,00 €  zákazka (§9) 
Detail 5.6.2014 Predlženie chodníka v časti Carinka od bytovky k mostu  12  710,00 €  zákazka (§9) 
Detail 18.2.2014 Dodávka a montáž okien v obecnej budove p.č. 91  833,00 €  zákazka (§9) 
Detail 24.1.2014 Pneumatika na nakladač so zadným ramenom pre prácu vo veľmi sťažených podmienkach  850,00 €  zákazka (§9) 
Detail 26.5.2017 Autobusová preprava Detský Fsk Kečera  29  1 500,00 €  zákazka (§117) 
Detail 9.5.2014 Vchodové dvere č. 2 do vestibulu KD Jakubany - dodávka a montáž  10  1 500,00 €  zákazka (§9) 
Detail 4.11.2015 Dodanie rozhlasovej ústredne miestneho rozhlasu bez výmeny reproduktorov  18  2 444,91 €  zákazka (§9) 
Detail 8.7.2016 Autobusová preprava Fsk Kečera  23  2 500,00 €  zákazka (§117) 
Detail 9.7.2015 Autobusová preprava Fsk Kečera   17.  2 500,00 €  zákazka (§9) 
Detail 13.1.2014 DHZ 2014 - benzínové kalové čerpadlo a ľahký zásahový oblek Patrol  2 600,00 €  zákazka (§9) 
Detail 26.1.2018 Právne a poradenské služby  33  3 000,00 €  zákazka (§9) 
Detail 31.1.2014 Zámková dlažba Premac - Klasiko sivá a červená  3 300,00 €  zákazka (§9) 
Detail 8.4.2014 Živičná úprava miestnej komunikácie v obci Jakubany č. d. 165 a 166  4 000,00 €  zákazka (§9) 
Detail 19.1.2018 Vypracovanie projektu pre stavebné povolenie a realizáciu - „Rozšírenie futbalovej infraštruktúry TJ Sokol Jakubany - šatne“  32  5 000,00 €  zákazka (§117) 
Detail 15.12.2017 Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie na územné a stavebné konanie „Rekonštrukcia a dostavba telocvične pri ZŠ s MŠ v Jakubanoch“   31  5 000,00 €  zákazka (§117) 
Detail 31.1.2014 Obrubník cestný so skosením, sivý, sklopenie 12/4 cm  5 740,00 €  zákazka (§9) 
Detail 26.1.2015 Vybudovanie kamerového a lelektronického zabezpečovacieho systému v obci Jakubany  15  7 920,00 €  zákazka (§9) 
Detail 7.4.2014 Elektromontážne práce pri výmene verejného osvetlenia  10 000,00 €  zákazka (§9) 
Detail 14.5.2014 Oprava osvetlenia, dodávka a montáž podhľadov vo vestibule KD Jakubany  11  10 300,00 €  zákazka (§9) 
1 |  2 |  »