Verejné obstarávanie

  Dátum zverejnenia Predmet Por. č. Cena bez DPH Typ zákazky
Detail 30.8.2016 Dodávanie stravy pre dôchodcov v obci Jakubany  24    zákazka (§117) 
Detail 8.7.2016 Autobusová preprava Fsk Kečera  23  2 500,00 €  zákazka (§117) 
Detail 9.6.2016 Kompletná projektová dokumentácia pre Územné rozhodnutie na výstabu IBV v lokalite Carinka  22    zákazka (§117) 
Detail 19.1.2018 Vypracovanie projektu pre stavebné povolenie a realizáciu - „Rozšírenie futbalovej infraštruktúry TJ Sokol Jakubany - šatne“  32  5 000,00 €  zákazka (§117) 
Detail 15.12.2017 Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie na územné a stavebné konanie „Rekonštrukcia a dostavba telocvične pri ZŠ s MŠ v Jakubanoch“   31  5 000,00 €  zákazka (§117) 
Detail 1.8.2017 Rozšírenie kamerového systému v obci Jakubany  30  12 000,00 €  zákazka (§117) 
Detail 11.4.2017 Dodanie atypických skladateľných stolov so stoličkami do KD Jakubany  28  14 800,00 €  zákazka (§117) 
Detail 26.5.2017 Autobusová preprava Detský Fsk Kečera  29  1 500,00 €  zákazka (§117) 
Detail 1.3.2017 Rekonštrukcia kuchyne Kultúrneho domu v obci Jakubany   27  19 800,00 €  zákazka (§117) 
Detail 16.12.2016 Vypracovanie projektovej dokumentácie  25    zákazka (§117) 
Detail 8.4.2014 Živičná úprava miestnej komunikácie v obci Jakubany č. d. 165 a 166  4 000,00 €  zákazka (§9) 
Detail 7.4.2014 Elektromontážne práce pri výmene verejného osvetlenia  10 000,00 €  zákazka (§9) 
Detail 26.1.2018 Právne a poradenské služby  33  3 000,00 €  zákazka (§9) 
Detail 3.3.2014 LED svietidlá pre verejné osvetelnie v obci Jakubany  20 000,00 €  zákazka (§9) 
Detail 5.1.2017 Poradenské a právne služby pre obec Jakubany   26    zákazka (§9) 
Detail 18.2.2014 Dodávka a montáž okien v obecnej budove p.č. 91  833,00 €  zákazka (§9) 
Detail 2.2.2016 Rekonštrukcia vnútorných priestorov Kultúrneho domu v obci Jakubany  21  29 946,77 €  zákazka (§9) 
Detail 31.1.2014 Obrubník cestný so skosením, sivý, sklopenie 12/4 cm  5 740,00 €  zákazka (§9) 
Detail 7.1.2016 Poradenské a právne služby pre Obec Jakubany  20    zákazka (§9) 
Detail 31.1.2014 Zámková dlažba Premac - Klasiko sivá a červená  3 300,00 €  zákazka (§9) 
Detail 24.1.2014 Pneumatika na nakladač so zadným ramenom pre prácu vo veľmi sťažených podmienkach  850,00 €  zákazka (§9) 
Detail 21.12.2015 ZŠ Jakubany - potravinové balíčky pre deti v hmotnej núdzi  19  39 990,00 €  zákazka (§9) 
Detail 9.7.2015 Autobusová preprava Fsk Kečera   17.  2 500,00 €  zákazka (§9) 
Detail 13.1.2014 DHZ 2014 - benzínové kalové čerpadlo a ľahký zásahový oblek Patrol  2 600,00 €  zákazka (§9) 
Detail 4.11.2015 Dodanie rozhlasovej ústredne miestneho rozhlasu bez výmeny reproduktorov  18  2 444,91 €  zákazka (§9) 
1 |  2 |  »