Zmluva č. 218-2022

Typ: Dodávateľská
Číslo: 218-2022    KŽP-PO4-SC411-2019-61/BTC7
Predmet : Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 
Partner: Ministerstvo životného prostredia SR
IČO: 42181810
Adresa: Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
Dátum zverejnenia: 21.4.2022 
Dátum uzavretia zmluvy: 11.4.2022 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 182,183.29 EUR 
  218-2022-zmluva-o-poskyt-nenavr-financ-prispevku.pdf, Veľkosť: 1.28 MB
Previazané dokumenty:

Dodatok: Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP

Nastavenia cookies