Zmluva č. Kúpna zmluva 23.2.2011/2

Typ: Dodávateľská
Číslo: Kúpna zmluva 23.2.2011/2 
Predmet : Parcela CKN 1993/5 o výmere 161 m2, ktorej odpredaj schválilo OZ v Jakubanoch Uznesením č. 4/A2/2011 zo dňa 18. 2. 2011  
Partner: Anna Dufalová, rod. Mačugová
IČO:
Adresa: Garbiarska, 064 01 Stará Ľubovňa
Dátum zverejnenia: 10.3.2011 
Dátum účinnosti: 11.3.2011 
Deň podpisu: 23.2.2011 
Platnosť od:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 563,50 EUR 
  kupna_zmluva_macugova_sl.doc, Veľkosť: 28 kB
Previazané dokumenty: