Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2013/170 - 2013/186 19.9.2013 Došlé faktúry sumár Sumár    
Detail Faktúra došlá 2013/187 - 2013/194 30.9.2013 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 280/2013 20.9.2013 Kúpno predajná zmluva za predaj obecných pozemkov 397 m2 Pompa Gustáv   1,588.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 281/2013 27.9.2013 Kúpno predajná zmluva za predaj obecných pozemkov 6 m2 Ján Majovský   24.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 282/2013 30.9.2013 Nájomná zmluva na byt v bytovom dome blok B Bučko Vladimír    
Detail Objednávka vyšlá 2013/37 - 2013/39 15.10.2013 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2013/195 - 2013/211 17.10.2013 Došlé faktúry sumár Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 283/2013 31.10.2013 Zmluvy o nájme bytu v BD A súpisné číslo 666
14 zmlúv
A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2013/212 - 2013/220 31.10.2013 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 284/2013 4.11.2013 Kúpno predajná zmluva za predaj obecných pozemkov 100 m2 Hrebíková Katarína   400.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013/41 - 2013/43 11.11.2013 Objednávky odoslané sumár Sumár    
Detail Faktúra došlá 2013/221 - 2013/234 14.11.2013 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2013/235 - 2013/245 2.12.2013 Došlé faktúry sumár Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 286/2013 29.11.2013 Zmluva o nájme bytu v BD A súpisné číslo 666 byt 6/1 Marián Pendrák a Marta Palenčárová    
Detail Faktúra došlá 2013/246 - 2013/255 16.12.2013 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2013/256 - 2013/269 27.12.2013 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2013/270 - 2013/276 16.1.2014 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 1/2014 23.1.2014 Objednávka na materiál pre DHZ Jakubany A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2014/1 - 2014/11 23.1.2014 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2014/12 - 2014/23 6.2.2014 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Nastavenia cookies