Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská Dohoda o spolupráci 25.5.2011 Vzdelávanie terénnych sociálnych pracovníkov Asociácia terénnych sociálnych pracovníkov    
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva 25.8.2011 Predaj obecného pozemku Mária Korytiakova   763.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská bez čísla 2.9.2011 Zmluva o prenájme kovovej konštrukcie - pódia Jozef Michňa   345.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva 30.9.2011 Predaj obecného pozemku Katarína Katreničová   931.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva 2.11.2011 Predaj obecného pozemku Bondra Štefan   120.78 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva 25.11.2011 Predaj obecného pozemku Igor Mirga   28.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012/01-2012/10 26.1.2012 Došlé faktúry A Sumár faktúr    
Detail Objednávka vyšlá 1/2012 2.2.2012 Vystavené objednávky - Sumár 01 A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2012/11 - 2012/24 8.2.2012 Došlé faktúry 2012 A Sumár faktúr    
Detail Objednávka vyšlá 02 24.2.2012 Vystavené objednávky Sumár 02 A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2012/25 - 2012/35 29.2.2012 Došlé faktúry 2012 A Sumár faktúr    
Detail Objednávka vyšlá 03 12.3.2012 Vystavené objednávky Sumár 03 A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2012/36 - 2012/53 13.3.2012 Došlé faktúry 2012 A Sumár    
Detail Faktúra vyšlá 201/02 6.3.2012 Faktúra odoslaná za prenájom pracovného stroja UNC zo 17.2.2012 Chudíková Irina   6.30 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 204/2012 16.3.2012 Dohoda o vysporiadaní podielového spoluvlastníctva Fáberová Anna    
Detail Objednávka vyšlá 201204 19.3.2012 Vystavené objednávky Sumár 04 A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2012/54-2012/67 27.3.2012 Došlé faktúry 2012 A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2012/68-2012/77 5.4.2012 Došlé faktúry Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 2012/17 do 2012/19 12.4.2012 Vystavené objednávky Sumár 05 A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2012/78 -2012/89 24.4.2012 Došlé faktúry 2012 A Sumár    
Nastavenia cookies