Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 283/2013 31.10.2013 Zmluvy o nájme bytu v BD A súpisné číslo 666
14 zmlúv
A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2013/212 - 2013/220 31.10.2013 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2013/221 - 2013/234 14.11.2013 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2013/246 - 2013/255 16.12.2013 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2013/256 - 2013/269 27.12.2013 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2013/270 - 2013/276 16.1.2014 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 1/2014 23.1.2014 Objednávka na materiál pre DHZ Jakubany A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2014/1 - 2014/11 23.1.2014 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2014/12 - 2014/23 6.2.2014 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 2/2014 6.2.2014 Objednávka na pneumatiky pre pracovný stroj A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 3/2014 - 6/2014 20.2.2014 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2014/24 - 2014/33 28.2.2014 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 6/2014 - 7/2014 14.3.2014 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2014/34 - 2014/49 14.3.2014 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2014/50 - 2014/65 31.3.2014 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 9/2014 - 12/2014 7.4.2014 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2014/66 - 2014/77 15.4.2014 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2014/78 - 2014/80 23.4.2014 Došle faktúry sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2014/81-2014/101 12.5.2014 Došle faktúry sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 13/2014 - 14/2014 28.4.2014 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Nastavenia cookies