Komisie

Komisia pre výstavbu, financie a strategický rozvoj obce

Priezvisko,meno,titl. Funkcia
Kundľa Jaroslav, Mgr. - predseda komisie
Bakoš Jozef, Mgr. - člen komisie
Compeľ Ján - člen komisie
Jakubianský Ján, Mgr. - člen komisie
Kundľa Ján, RNDr. - člen komisie
Mačuga Radoslav - člen komisie
Michňa Jozef, Mgr. - člen komisie
Vasiľ Štefan, Ing. - člen komisie
Vasiľová Katarína, PaedDr. - členka komisie

 

Komisia pre živelné pohromy a ochranu životného prostredia

Priezvisko,meno,titl. Funkcia
Kundľa Ján, RNDr. - predseda komisie
Bakoš Jozef, Mgr. - člen komisie
Compeľ Ján - člen komisie
Jakubianský Ján, Mgr. - člen komisie
Kundľa Jaroslav, Mgr. - člen komisie
Mačuga Radoslav - člen komisie
Michňa Jozef, Mgr. - člen komisie
Vasiľ Štefan, Ing. - člen komisie
Vasiľová Katarína, PaedDr. - členka komisie

 

Komisia pre školstvo, vzdelávanie, šport a kultúru

Priezvisko,meno,titl. Funkcia
Bakoš Jozef, Mgr. - predseda komisie
Compeľ Ján - člen komisie
Jakubianský Ján, Mgr. - člen komisie
Kundľa Ján, RNDr. - člen komisie
Kundľa Jaroslav, Mgr. - člen komisie
Mačuga Radoslav - člen komisie
Michňa Jozef, Mgr. - člen komisie
Vasiľ Štefan, Ing. - člen komisie
Vasiľová Katarína, PaedDr. - členka komisie

 

 

Komisia na ochranu verejného záujmu

Priezvisko,meno,titl. Funkcia
Kundľa Jaroslav, Mgr. - predseda komisie
Jakubianský Ján, Mgr. - člen komisie
Vasiľ Štefan, Ing. - člen komisie
 

 

 

Nastavenia cookies