Komisie

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch zriadilo komisie a zvolilo predsedov a členov komisií
 

Komisia na ochranu verejného záujmu
Predseda: RNDr. Ján Kundľa
Členovia: Hric Michal, Ing. Štefan Vasiľ

 

Komisia pre výstavbu, financie a strategický rozvoj obce

Predseda: Ing. Štefan Vasiľ
Členovia: Peter Firča, RNDr. Ján Kundľa

 

Komisia pre živelné pohromy a ochranu životného prostredia
Predseda: Mgr. Jozef Michňa
Členovia: Ján Compeľ, Ing. Ján Mačuga

 

Komisia pre školstvo, vzdelávanie, šport a kultúru
Predseda: Michal Orechovský
Členovia: Hric Michal, Radoslav Mačuga

 

 

Nastavenia cookies