Obecné zastupiteľstvo

 

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.  

Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

 

Priezvisko, Meno, Titul Funkcia Bydlisko
Compeľ Ján poslanec OZ Jakubany 682
Firča Peter poslanec OZ Jakubany 182
Hric Michal poslanec OZ Jakubany 642
Kundľa Ján, RNDr. poslanec OZ Jakubany 500
Mačuga Ján, Ing. poslanec OZ Jakubany 419
Mačuga Radoslav poslanec OZ Jakubany 459
Michňa Jozef, Mgr. poslanec OZ Jakubany 502
Orechovský Michal poslanec OZ Jakubany 149
Vasiľ Štefan, Ing. poslanec OZ Jakubany 479

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch zriadilo komisie a zvolilo predsedov a členov komisií
 

Komisia na ochranu verejného záumu
Predseda: RNDr. Ján Kundľa
Členovia: Hric Michal, Ing. Štefan Vasiľ

 

Komisia pre výstavbu, financie a strategický rozvoj obce

Predseda: Ing. Štefan Vasiľ
Členovia: Peter Firča, RNDr. Ján Kundľa

 

Komisia pre živelné pohroby a ochranu životného prostredia
Predseda: Mgr. Jozef Michňa
Členovia: Ján Compeľ, Ing. Ján Mačuga

 

Komisia pre školstvo, vzdelávanie, šport a kultúru
Predseda: Michal Orechovský
Členovia: Hric Michal, Radoslav Mačuga

 

 

Nastavenia cookies