Ochrana osobných údajov

 

 

V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“) je prevádzkovateľ povinný sprístupniť dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na svojom webovom sídle určité informácie.

 

 

PREVÁDZKOVATEĽ

 

Názov: Obec Jakubany

Sídlo: 065 12 Jakubany 555

IČO: 00329924

 

 

 

 

 

(Všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

   

 

 

Nastavenia cookies