Zabezpečenie svojho obydlia a majetku

Ten, kto si našiel vo svojom obydlí spúšť po zlodejoch, vie že krádež vlámaním do bytu alebo rodinného domu je pre poškodeného veľmi nepríjemná. Chýbajú mu ukradnuté hodnotné veci, prekáža mu však aj to, že niekto cudzí vstúpil do jeho súkromia a prehrabával sa v osobných veciach.

Vlámanie do bytu alebo rodinného domu môže mať rôznu podobu. Od precíznej práce zlodeja, až po surové zaobchádzanie s majetkom, prípadne fyzické napadnutie.

Aj pri zabránení a predchádzaní tejto trestnej činnosti platí pravidlo o prevencii ako najlepšej ochrane. Pomôcť môže nielen informovanosť o spôsoboch predchádzania tejto trestnej činnosti, ale aj moderná zabezpečovacia technika. V tejto súvislosti upozorňujeme občanov na niekoľko pravidiel, ktoré je potrebné dodržiavať.

Je preukázané, že investícia do kvalitných bezpečnostných dverí je veľmi dobrá investícia. Na našich trhoch je dostatok kvalitných výrobkov s príslušnými odbornými osvedčeniami. Ako samozrejmé je však zabudovanie kvalitného oceľového rámu dverí, či vyplnenie vchodových dverí betónovou náplňou. Nesmieme zanedbať balkónové dvere a okná na prízemí, alebo na najvyššom poschodí. Aj tu je možnosť výberu od bezpečnostného kovania a fólií na sklá, až po mreže.

Starší občania by si mali dávať pozor na zlodejov, ktorí často predstierajú, že sú predajcovia rôzneho tovaru, kontrolóri elektromerov, vodomerov a pod.. V prípade, že sa v ich blízkosti pohybujú podozrivé osoby, je potrebné si ich všimnúť a zavolať na číslo „158".

Vyskytujú sa prípady, že si zlodej otvoril byt alebo rodinný dom kľúčom, ktorý našiel skrytý pred vchodovými dverami alebo kvetináčom. Nie je dobrým zvykom nechávať odkazy na dverách, z čoho je jasné, že nie je nikto doma a z čoho sa zlodej dozvie, kedy sa vrátime. Počas dlhodobej neprítomnosti nezaťahujeme závery a rolety a treba požiadať susedov o priebežné kontrolovanie obydlia, vyberanie pošty z poštových schránok. Na trhu je aj dostatok časových spínačov na zapínanie rádia prípadne osvetlenia v stanovený čas. Významným podnetom pr

Nastavenia cookies