Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 007/2011 24.6.2011 Za realizované práce - výstavba vodozádržných hrádzí NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  21 600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011/003 29.6.2011 Za zhotovenie vstupnej tabule do obce drevorezba Mgr. Jozef Michňa 45002312  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 43/2011 29.6.2011 Za prenájom pracovného stroja C.M.R., s.r.o. 31721079  1 128,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 42/2011 29.6.2011 Za stavebné práce na technickej vybavenosti k bytovému domu blok "B" DOMING, spol. s r.o. 31649971  8 072,54 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5725300 30.6.2011 Zmluva o pripojení s dodatkom - nákup mobilného telefónu na paušál Orange Slovensko a.s. 35697270  41,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 11183 8.7.2011 Za stravu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi za jún 2011 Mačugová Katarína 33084572  3 311,41 EUR 
Detail Faktúra došlá 037/2011 8.7.2011 Za stavebné práce pri výstavbe bytového domu blok "B" DOMING, spol. s r.o. 31649971  123 178,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 035/2011 8.7.2011 Za stavebné práce pri výstavbe bytového domu blok "B" DOMING, spol. s r.o. 31649971  30 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20112813 22.7.2011 Za odvoz a likvidáciu odpadov EKOS, spol. s r.o. 36168475  1 892,71 EUR 
Detail Faktúra došlá 61141231 22.7.2011 Nákup svahovacej lopaty pre stroj New Holland HYDREX, s.r.o. 31633072  1 538,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 34 25.7.2011 Nákup priekopových žľabov na opravu kanálov v obci Miroslav Jedinák JM SPORT 30614708  1 620,36 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo 28.7.2011 Dodatok k zmluve o dielo č. 1110/2010 "Investičné akcie v obci Jakubany - preventívne... SLOVDACH, s.r.o. 36465330   
Detail Zmluva Dodávateľská 364/310/11P 28.7.2011 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd BD blok B Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968   
Detail Faktúra došlá 7437600222 1.8.2011 Za elektrickú energiu objektov v obci za obdobie 6-8/2011 Východoslovenská energetika, a.s. 36211222  3 003,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1107009 4.8.2011 Za práce strojov pri povodňovej aktivite 2011/07 Poľnohospodárske družstvo 36482391  6 625,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 11007 4.8.2011 Za práce dozerom Komatsu pri povodňovej aktivite 2011/07 Ján Dufala - Senior 14312034  4 536,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 30110320 4.8.2011 Za dopravu kameňa pri povodňovej aktivite 2011/07 JUNO DS, s.r.o. 36501522  13 072,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 008/2011 4.8.2011 Zrealizované práce vodozádržných hrádzi NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  17 080,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 046/2011 4.8.2011 Za stavebné práce pri výstavbe bytového domu blok "B" DOMING, spol. s r.o. 31649971  37 074,61 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 013/2.1/2011 8.8.2011 Rozhodnutie o zmene projektu - kód projektu 24120110022
s prílohou č. 2 Zmluvy o...
Ministerstvo životného prostredia SR 00678678   
Nastavenia cookies