Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 007/2011 24.6.2011 Za realizované práce - výstavba vodozádržných hrádzí NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  21,600.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011/003 29.6.2011 Za zhotovenie vstupnej tabule do obce drevorezba Mgr. Jozef Michňa 45002312  1,000.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 43/2011 29.6.2011 Za prenájom pracovného stroja C.M.R., s.r.o. 31721079  1,128.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 42/2011 29.6.2011 Za stavebné práce na technickej vybavenosti k bytovému domu blok "B" DOMING, spol. s r.o. 31649971  8,072.54 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5725300 30.6.2011 Zmluva o pripojení s dodatkom - nákup mobilného telefónu na paušál Orange Slovensko a.s. 35697270  41.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 11183 8.7.2011 Za stravu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi za jún 2011 Mačugová Katarína 33084572  3,311.41 EUR 
Detail Faktúra došlá 037/2011 8.7.2011 Za stavebné práce pri výstavbe bytového domu blok "B" DOMING, spol. s r.o. 31649971  123,178.53 EUR 
Detail Faktúra došlá 035/2011 8.7.2011 Za stavebné práce pri výstavbe bytového domu blok "B" DOMING, spol. s r.o. 31649971  30,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20112813 22.7.2011 Za odvoz a likvidáciu odpadov EKOS, spol. s r.o. 36168475  1,892.71 EUR 
Detail Faktúra došlá 61141231 22.7.2011 Nákup svahovacej lopaty pre stroj New Holland HYDREX, s.r.o. 31633072  1,538.14 EUR 
Detail Faktúra došlá 34 25.7.2011 Nákup priekopových žľabov na opravu kanálov v obci Miroslav Jedinák JM SPORT 30614708  1,620.36 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo 28.7.2011 Dodatok k zmluve o dielo č. 1110/2010 "Investičné akcie v obci Jakubany - preventívne... SLOVDACH, s.r.o. 36465330   
Detail Zmluva Dodávateľská 364/310/11P 28.7.2011 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd BD blok B Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968   
Detail Faktúra došlá 7437600222 1.8.2011 Za elektrickú energiu objektov v obci za obdobie 6-8/2011 Východoslovenská energetika, a.s. 36211222  3,003.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1107009 4.8.2011 Za práce strojov pri povodňovej aktivite 2011/07 Poľnohospodárske družstvo 36482391  6,625.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 11007 4.8.2011 Za práce dozerom Komatsu pri povodňovej aktivite 2011/07 Ján Dufala - Senior 14312034  4,536.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 30110320 4.8.2011 Za dopravu kameňa pri povodňovej aktivite 2011/07 JUNO DS, s.r.o. 36501522  13,072.19 EUR 
Detail Faktúra došlá 008/2011 4.8.2011 Zrealizované práce vodozádržných hrádzi NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  17,080.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 046/2011 4.8.2011 Za stavebné práce pri výstavbe bytového domu blok "B" DOMING, spol. s r.o. 31649971  37,074.61 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 013/2.1/2011 8.8.2011 Rozhodnutie o zmene projektu - kód projektu 24120110022
s prílohou č. 2 Zmluvy o...
Ministerstvo životného prostredia SR 00678678   
Nastavenia cookies