Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 2010/409 11.2.2011 Dodatok č. 2 k Zmluve o bezplatnej výpožičke pontónového mosta Ministerstvo obrany SR, úrad pre investície a akvi    
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva 3.3.2011 Predaj nehnuteľnosti Ján Čopjak   192.50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva 23.2.2011/2 10.3.2011 Parcela CKN 1993/5 o výmere 161 m2, ktorej odpredaj schválilo OZ v... Anna Dufalová, rod. Mačugová   563.50 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 1/2011 29.3.2011 Odpredaj zrkadla Rybovič Jozef   4.74 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2/2011 29.3.2011 Odpredaj skla s ornamentom Pompa Ernest   11.66 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 3/2011 29.3.2011 Odpredaj skla Dufalová Anna   3.76 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 4/2011 29.3.2011 Za predaj obecného pozemku Čopjak Ján   192.50 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 5/2011 29.3.2011 Za predaj obecného pozemku Anna Dufalová   563.50 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 6/2011 29.3.2011 Za odpredaj skla Katrenič Štefan   9.05 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 7/2011 29.3.2011 Za prenájom pracovného stroja UNC Mrug Emil   15.22 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 11/2011 7.4.2011 Za prenájom pracovného stroja UNC Ing. Ján Kolčák   21.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 12/2011 7.4.2011 Za odpredaj skla Jozef Bandy   2.82 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 13/2011 7.4.2011 Za odpredaj skla Ján Žilka   19.76 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 14/2011 28.4.2011 Faktúra za prenájom UNC Chudík Ján   7.60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 16/2011 29.4.2011 Faktúra za prenájom UNC Peter Stempa   7.60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 17/2011 29.4.2011 Faktúra za prenájom UNC Mariančík Ján   20.80 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 19/2011 29.4.2011 Faktúra za prenájom pracovného stroja New Holland Jozef Mačuga   46.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 20/2011 29.4.2011 Faktúra za prenájom UNC Štefan Duda   45.55 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva 13.5.2011 Predaj podielu obecného pozemku Bakošová Katarína   35.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva 13.5.2011 Predaj podielu obecného pozemku Rybovič Michal   17.50 EUR 
Nastavenia cookies