Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 61/2015 - 65/2015 7.12.2015 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2015/246 - 2015/260 11.12.2015 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 45/2015 14.12.2015 Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy Natur Pack a.s. 35979798   
Detail Zmluva Dodávateľská 46/2015 30.12.2015 Zmluva o pristúpení ku Školskému úradu Ľubotín Obec Ľubotín 00330035   
Detail Zmluva Dodávateľská 47/2015 30.12.2015 Dohoda o poskytovaní údajov z evidencie SHR Sociálna poisťovňa 30807484   
Detail Zmluva Dodávateľská 48/2015 30.12.2015 Dohoda č. 15/38/010/4 o pomoci v hmotnej núdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Objednávka vyšlá 66/2015 - 68/2015 31.12.2015 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2015/261 - 2015/276 30.12.2015 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2015/277 - 2015/287 21.1.2016 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 51/2016 22.1.2016 Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu SPP, a.s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľská 52/2016 25.1.2016 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a. s. 35979798   
Detail Faktúra došlá 2016/1 - 2016/12 29.1.2016 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 1/2016 15.1.2016 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 2/2016 - 4/2016 8.2.2016 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2016/13 - 2016/23 15.2.2016 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2016/24 - 2016/34 29.2.2016 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2016/35 - 2016/47 15.3.2016 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 5/2016 - 9/2016 22.2.2016 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 10/2016 4.3.2016 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 63/2016 31.3.2016 Zmluva v zmysle Autorského zákona č. 1610748 za produkciu hudby v miestnom rozhlase na rok 2016 SLOVGRAM 17310598   
Nastavenia cookies