Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 17/2015 - 18/2015 14.5.2015 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 17/2015 15.5.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobil O2 Slovakia, s.r.o. 35848863   
Detail Zmluva Dodávateľská 18/2015 15.5.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobil O2 Slovakia, s.r.o. 35848863   
Detail Zmluva Dodávateľská 19/2015 15.5.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobil O2 Slovakia, s.r.o. 35848863   
Detail Zmluva Dodávateľská 20/2015 25.5.2015 Zmluva o nájme bytu 4/1 v bytovom dome súp. č. 666 Jozef Mačuga    
Detail Objednávka vyšlá 19/2015 - 21/2015 22.5.2015 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2015/83 - 2015/94 29.5.2015 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 22/2015 - 23/2015 1.6.2015 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2015/95 - 2015/109 15.6.2015 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 24/2015 - 32/2015 22.6.2015 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 25/2015 26.6.2015 Zmluva o periodickej odbornej kontrole zariadení, záručného a pozáručného servisu -... STOP LUP, s.r.o. 45724351   
Detail Faktúra došlá 2015/110 - 2015/128 1.7.2015 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 33/2015 9.7.2015 Objednávky odoslané A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 34/2015 - 35/2015 23.7.2015 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2015/129 - 2015/147 23.7.2015 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 27/2015 30.7.2015 Zmluva o termínovanom vklade Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Objednávka vyšlá 36/2015 - 37/2015 30.7.2015 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2015/148 - 2015/152 31.7.2015 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 29/2015 7.8.2015 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Faktúra došlá 2015/153 - 2015/166 14.8.2015 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Nastavenia cookies