Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2016/175 - 2016/182 29.7.2016 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 43/2016 - 44/2016 5.7.2016 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 45/2016 - 48/2016 15.7.2016 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 49/2016 29.7.2016 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 78/2016 10.8.2016 Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
číslo zmluvy 24/PZ-SL/2016
Brantner Poprad, s.r.o. 36444618   
Detail Faktúra došlá 2016/183 - 2016/207 15.8.2016 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 79/2016 24.8.2016 Zmluva o nájme bytu 5/1 v bytovom dome súp. č. 666 Matúš Tyrpák    
Detail Faktúra došlá 2016/208 - 2016/220 31.8.2016 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 80/2016 2.9.2016 Zmluva o poskytovaní služieb - dodávka obedov pre dôchodcov obce Jakubany SLK - Catering, s.r.o. 50115723   
Detail Objednávka vyšlá 50/2016 - 56/2016 17.8.2016 Objednávky odoslané sumá A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2016/221 - 2016/229 16.9.2016 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 57/2016 - 62/2016 26.9.2016 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 81/2016 2.9.2016 Zámenná zmluva Anna Dopiráková    
Detail Zmluva Dodávateľská 82/2016 2.9.2016 Dodatok č. 1/2016 k Zmluve o nájme bytu v BD A súpisné číslo 666
11 dodatkov
A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2016/230 - 2016/242 3.10.2016 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 85/2016 12.10.2016 Dohoda o spolupráci v rámci programu "Sťahovanie výrobkov z trhu" na základe nariadenia... Ovocinárske družstvo BONUM 35837829   
Detail Zmluva Dodávateľská 86/2016 25.10.2016 Zmluva č. ZLP-2016-1381 o pripojení k Informačnému systému - Dátové centrum obcí a... Datacentrum elektronizácie ÚS - DEUS 45736359   
Detail Faktúra došlá 2016/243 - 2016/258 14.10.2016 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 63/2016 - 67/2016 3.10.2016 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 68/2016 24.10.2016 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Nastavenia cookies