Aktuality

Pozvánka na futbalový zápas
9.10.2018

Pozvánka na futbalový zápas

Telovýchovná jednota Sokol Jakubany pozýva všetkých športových priaznivcov na futbalový zápas 8. kola VI. ligy, v ktorom naše „A“ mužstvo privíta na domácom trávniku súpera z Litmanovej. Zápas sa uskutoční dňa 14. 10. 2018(t.j. túto nedeľu) o 15:00 hod. na futbalovom ihrisku v Jakubanoch.


Naša Vansovej Lomnička
8.10.2018

Naša Vansovej Lomnička

Mesto Stará Ľubovňa srdečne pozýva na 51. ročník recitačnej súťažnej prehliadky. Súťažnej prehliadky sa môže zúčastniť ktorákoľvek recitátorka so záujmom o hovorené slovo po dovŕšení 17. roku života. Súťaž sa bude konať v dňoch 12. - 13.10. 2018 (piatok, sobota) v Obradovej sieni MsÚ.


Oznam
8.10.2018

Oznam

Slovenská pošta oznamuje občanom, že prevádzka pošty v Jakubanoch bude z prevádzkových dôvodov dňa 09. 10. 2018 (utorok) celý deň zatvorená.


Oznam - MUDr. Vorobeľová Jana - Ambulancia pre dospelých
8.10.2018

Oznam - MUDr. Vorobeľová Jana - Ambulancia pre dospelých

MUDr. Jana Vorobeľová, Ambulancia DAPTI v Novej Ľubovni oznamuje svojim pacientom, že v ambulancii sa nebude ordinovať v dňoch 11. 10. 2018 (štvrtok) a 12. 10. 2018 (piatok) z dôvodu účasti na seminári.
Akútne prípady ošetrí MUDr. Poľanský, Mierová 90, Stará Ľubovňa. Nie predpis liekov!!!


Oznam o výkupe papiera
3.10.2018

Oznam o výkupe papiera

V našej obci sa dňa 11. 10. 2018 (štvrtok) od 15:30 - 16:30 hod. pred Obecným úradom uskutoční výkup papiera. Predmetom zberu sú: noviny, časopisy, knihy bez obalov, letáky ale aj katrón. Vykupuje sa aj prepálený kuchynský olej. Spoločnosť Brantner platí hygienickými potrebami (toaletný papier, kuchynské utierky, hygienické vreckovky).


Oznam o vakcinácii líšok proti besnote
3.10.2018

Oznam o vakcinácii líšok proti besnote

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Starej Ľubovni upozorňuje občanov, že v dňoch 08. až 21. október 2018 vykoná orálnu vakcináciu líšok proti besnote - jesenná kampaň 2018.


Zber nefunkčných elektrospotrebičov
2.10.2018

Zber nefunkčných elektrospotrebičov

Spoločnosť H+EKO, spol s r. o. uskutoční v našej obci dňa 08. 10. 2018 (pondelok) v čase od 08:00 hod. zber nefunkčných elektrospotrebičov.


Vývoz plastov, tetrapakov a skla v obci Jakubany
1.10.2018

Vývoz plastov, tetrapakov a skla v obci Jakubany

Obec Jakubany uskutoční dňa 03. 10. 2018 (streda) zber plastov a tetrapakova dňa 04. 10. 2018 (štvrtok) zber skla. Upozorňujeme občanov, že zber tetrapakov (obaly z mlieka, džúsov..) vykoná súčasne so zberom plastov v žltých vreciach. Prosíme obaly prepláchnuť a postláčať. Vrecia si vyložte pred svoje smetné nádoby najneskôr ráno v deň zberu, odkiaľ ich pracovnici obce pozbierajú.
Žiadame občanov, aby do nádob v obci určených na tieto plasty a sklo, nevhadzovali žiadny iný odpad.


A v Ľubovni na jarmoku..
28.9.2018

A v Ľubovni na jarmoku..

Vystúpenie folklórnych súborov, skupín a sólistov z regiónu Stará Ľubovňa a ich hostí dňa 29. 09. 2018 o 13:30 hod. Tribúna pred Okresným úradom.


Zmena dátumu zasadnutia OZ
28.9.2018

Zmena dátumu zasadnutia OZ

43. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa malo konať dňa 28. 09. 2018 (dnes) o 17:00 hod. je presunuté. Uskutoční sa dňa 05. 10. 2018 (piatok) o 17:00 h.