Aktuality

Slovenská pošta - OZNAM
8.11.2022

Slovenská pošta - OZNAM

Slovenská pošta oznamuje občanom, že prevádzka pošty v Jakubanoch bude z prevádzkových dôvodov dňa 11. 11. 2022 (t.j. piatok) celý deň zatvorená.


Zber plastov, tetrapakov a kovu v obci Jakubany (Spoločný zber)
7.11.2022

Zber plastov, tetrapakov a kovu v obci Jakubany (Spoločný zber)

Obec Jakubany oznamuje občanom, že dňa 09. 11. 2022 (t.j. streda) sa v našej obci uskutoční zber plastov, tetrapakov a kovu v spoločnom žltom resp. čiernom vreci, ktoré je potrebné zviazať špagátom.
Žlté resp. čierne vrecia si vyložte NA VIDITEĽNOM MIESTE pred svoje smetné nádoby alebo bránky večer, najneskôr však ráno o 6:00 hod., odkiaľ ich pracovníci firmy EKOS pozbierajú.


11. ročník Krojovanej folklórnej zábavy - pozvánka
3.11.2022

11. ročník Krojovanej folklórnej zábavy - pozvánka

Pozvánka na 11. ročník Krojovanej folklórnej zábavy, ktorá sa bude konať dňa 12. 11. 2022 (t.j. sobota) o 19:00 hod. v KD Nová Ľubovňa. Do tanca hrá ĽH Čardáš.
Bližšie info: www.rezervovane.sk/vrchovina-11r-krojovana-zabava alebo 0908 315 062


Koncert SENDREIOVCI - pozvánka
3.11.2022

Koncert SENDREIOVCI - pozvánka

Občianske združenie "Nestrácaj nádej" Vás srdečne pozýva na koncert skupiny Sendreiovci, ktorý sa uskutoční dňa 06. 11. 2022 (t.j. nedeľa) o 15:00 hod. v Kultúrnom dome v Novej Ľubovni.


VÝSLEDKY VOLIEB do orgánov samosprávy obcí v obci Jakubany
30.10.2022

VÝSLEDKY VOLIEB do orgánov samosprávy obcí v obci Jakubany

V prílohe nájdete výsledky Volieb do orgánov samosprávy obcí konané dňa 29. 10. 2022 v obci Jakubany.


VÝSLEDKY VOLIEB do orgánov Prešovského samosprávneho kraja v obci Jakubany
30.10.2022

VÝSLEDKY VOLIEB do orgánov Prešovského samosprávneho kraja v obci Jakubany

V prílohe nájdete výsledky Volieb do orgánov Prešovského samosprávneho kraja konané dňa 29. 10. 2022 v obci Jakubany


VOĽBY do orgánov samosprávy obcí a VOĽBY do orgánov samosprávnych krajov - 29. október 2022
28.10.2022

VOĽBY do orgánov samosprávy obcí a VOĽBY do orgánov samosprávnych krajov - 29. október 2022

Dňa 29. 10. 2022 sa budú na Slovensku konať Spojené voľby - voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov v čase od 07:00 do 20:00 hod. Obec Jakubany vytvorila 2 okrsky, volebná miestnosť sa nachádza v Kultúrnom dome. Volič svoju totožnosť preukazuje PLATNÝM OBČIANSKYM PREUKAZOM. (V prípade, že bude občan v čase volieb žiadateľom o nový OP, preukazuje svoju totožnosť žiadosťou o vydanie OP)
Úrad verejného zdravotníctva SR ODPORÚČA dodržiavať základné hygienicko-epidemiologické opatrenia počas konania volieb (použitie dezinfekcie rúk a ochranného rúška alebo respirátora).


Voľby 2022 - Špeciálne hlasovanie - podávanie žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania
27.10.2022

Voľby 2022 - Špeciálne hlasovanie - podávanie žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania

Obec Jakubany oznamuje oprávneným voličom obce, ktorí budú mať ku dňu konania volieb (29.10.2022) nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19, ale aj voličom, ktorí budú mať v deň volieb nariadenú karanténu z dôvodu, že s pozitívnou osobou žijú v spoločnej domácnosti, že v zmysle platných predpisov môžu požiadať o ŠPECIÁLNE HLASOVANIE v domácnosti, ktoré bude zabezpečené Špeciálnou volebnou komisiou.
Žiadosť sa podáva výlučne telefonicky na tel. čísle 0917 133 998, najneskôr do 28.10.2022 (t.j. piatok) do 12.00 hod.


Zmena času z letného na zimný
26.10.2022

Zmena času z letného na zimný

Aj v roku 2022 dochádza k úprave času. K zmene z letného na zimný čas, posunutím o jednu hodinu dozadu, dôjde dňa 30. 10. 2022 (t.j. nedeľa) v čase z 3:00 hod na 2:00 hod.


Navždy nás opustil doc. JUDr. Ján Chudík, CSc. - rodák našej obce
25.10.2022

Navždy nás opustil doc. JUDr. Ján Chudík, CSc. - rodák našej obce

Navždy nás opustil jeden z posledných účastníkov Slovenského národného povstania, hrdina protifašistických bojov, člen Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, spoluzakladateľ Spoločnosti Prometheus – združenia svetských humanistov, Veľvyslanec humanizmu za rok 2018 a vojnový veterán doc. JUDr. Ján Chudík, CSc., ktorý sa narodil dňa 12. novembra 1926 v našej obci.

Česť jeho pamiatke!

Nastavenia cookies