Aktuality

Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2022
7.4.2022

Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2022

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni dôrazne upozorňuje, že dlhodobo najčastejšími príčinami vzniku požiarov v tomto období sú spaľovanie lístia a iných organických zvyškov po jarnom upratovaní, ale hlavne vypaľovanie suchej trávy a suchých porastov, ako aj nedisciplinovanosť a neopatrnosť návštevníkov lesa pri zakladaní ohňa v prírode. Viac v prílohe


Manuál pre oprávnené osoby a obce k príspevku za ubytovanie odídenca
6.4.2022

Manuál pre oprávnené osoby a obce k príspevku za ubytovanie odídenca

Aktuálna novela zákona o azyle účinná od 30. marca 2022 okrem iného upravuje poskytovanie príspevku za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska. Tento príspevok budú ubytovateľom vyplácať samosprávy z prostriedkov poukázaných z ministerstva vnútra. Viac v prílohe.


Zber plastov a tetrapakov v obci Jakubany - OZNAM
6.4.2022

Zber plastov a tetrapakov v obci Jakubany - OZNAM

Firma EKOS oznamuje občanom, že z dôvodu technickej poruchy na nákladnom aute spoločnosti nemohli dnes uskutočniť v našej obci pracovníci zber plastov a tetrapakov. Preto vám oznamujeme, že tento zber sa presúva na zajtrajší deň, a teda na dňa 07. 04. 2022


Zákaz využívania lesov verejnosťou
5.4.2022

Zákaz využívania lesov verejnosťou

Okresný úrad Stará Ľubovňa, pozemkový a lesný odbor zakazuje využívanie lesov verejnosťou na lesných pozemkoch, ktoré obhospodarujú Vojenské lesy a majetky SR, š. p., Odštepný závod Kežmarok, v územnej pôsobnosti OU-SL-PLO, t. j. v okrese Stará Ľubovňa, z dôvodu suchého počasia a súvisiaceho nebezpečenstva vzniku požiarov.
Vydaný zákaz platí od 30.03.2022 do 24.04.2022 alebo do odvolania.


Zber plastov a tetrapakov v obci Jakubany
4.4.2022

Zber plastov a tetrapakov v obci Jakubany

Dňa 06. 04. 2022 (t. j. streda) sa v našej obci uskutoční zber plastov a tetrapakov. Upozorňujeme, že zber tetrapakov (obaly z mlieka, džúsov..) vykoná súčasne so zberom plastov v žltých vreciach. Obaly z mlieka, džúsov, jogurtov prosím prepláchnuť a postláčať.
ZVIAZANÉ žlté poprípade čierne vrecia si vyložte NA VIDITEĽNOM MIESTE pred svoje smetné nádoby alebo bránky večer, najneskôr však ráno o 6:00 hod., odkiaľ ich pracovníci firmy EKOS pozbierajú. Žlté vrecia budú vymenené za nové žlté.


Zber skla v obci Jakubany
4.4.2022

Zber skla v obci Jakubany

Dňa 05. 04. 2022 (t. j. utorok) sa v našej obci uskutoční zber skla.
Zelené poprípade čierne vrecia si vyložte NA VIDITEĽNOM MIESTE pred svoje smetné nádoby alebo bránky večer, najneskôr však ráno, odkiaľ ich pracovníci obce pozbierajú.


ZŠ s MŠ - Zápis detí do prvého ročníka základnej školy
4.4.2022

ZŠ s MŠ - Zápis detí do prvého ročníka základnej školy

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Jakubanoch oznamuje, že dňa 12. 04. 2022 (t.j. utorok) v čase od 12:00 do 16:00 hod. v priestoroch ZŠ na prízemí sa uskutoční zápis do prvého ročníka v školskom roku 2022/2023. Zápisu sa povinne zúčastnia deti narodené v období od 01. 09. 2015 do 31. 08. 2016 a deti s odkladom školskej dochádzky zo školského roka 2021/22.


Kohaplant - oznam o predaji
1.4.2022

Kohaplant - oznam o predaji

Firma KOHAPLANT bude v našej obci ponúkať na predaj ovocné stromčeky, kríky, drobné ovocie, ruže. Taktiež má v ponuke špeciálne hnojivo na podporu koreňového systému. Ponúkané položky sú v ponuke do vypredania zásob. Predaj sa uskutoční v sobotu, 02. 04. 2022 o 9:00 hod. npri požiarnej zbrojnici.


ZŠ s MŠ Jakubany - OZNAM
31.3.2022

ZŠ s MŠ Jakubany - OZNAM

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Jakubanoch oznamuje rodičom a žiakom školy, že dňa 1. apríla (t.j. piatok) poskytuje riaditeľské voľno pre deti materskej školy a žiakov základnej školy z organizačných dôvodov . V tento deň bude základná škola s materskou školou zatvorená a v prevádzke nebude ani ŠKD a školská jedáleň.


Pozvánka na futbalový zápas
31.3.2022

Pozvánka na futbalový zápas

Futbalový oddiel Telovýchovnej jednoty Sokol Jakubany pozýva všetkých športových priaznivcov na majstrovský futbalový zápas 13. kola VI. ligy, v ktorom naše „A“ mužstvo privíta na domácom trávniku súpera z Litmanovej. Zápas sa uskutoční dňa 03. 04. 2022 (t. j. nedeľa) o 16:00 hod. na futbalovom ihrisku v Jakubanoch.