Aktuality

Veľký týždeň - poriadok bohoslužieb
13.4.2022

Veľký týždeň - poriadok bohoslužieb

V prílohe nájdete liturgický program na Veľký týždeň od 11.04.2022 do 17.04.2022.


Zber papiera v obci Jakubany
12.4.2022

Zber papiera v obci Jakubany

Dňa 13. 04. 2022 (t. j. streda) sa v našej obci uskutoční zber papiera (noviny, časopisy, letáky, kartón...). Vrecia alebo samostatný papier si vyložte NA VIDITEĽNOM MIESTE pred svoje smetné nádoby alebo bránky najneskôr ráno v deň zberu, odkiaľ ich pracovníci obce pozbierajú


Slovenská pošta - OZNAM
11.4.2022

Slovenská pošta - OZNAM

Slovenská pošta oznamuje občanom, že prevádzka pošty v Jakubanoch bude z prevádzkových dôvodov dňa 11. 04. 2022 (t.j. pondelok) celý deň ZATVORENÁ.


VSD Košice - prerušenie distribúcie eletriny
8.4.2022

VSD Košice - prerušenie distribúcie eletriny

Východoslovenská distribučná, a.s. Košice týmto oznamuje, že v dňoch
11. 04. 2022 od 08:00 do 15:40 hod. (t.j. pondelok)
12. 04. 2022 od 08:10 do 15:50 hod. (t.j. utorok)
22. 04. 2022 od 08:40 do 13:30 hod. (t.j. piatok)
je naplánované v obci Jakubany prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu prác bezprostredne súvisiacich s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy.
V prílohe nájdete čísla domu domácností, ktorých sa to týka.


Kohaplant - oznam o predaji
8.4.2022

Kohaplant - oznam o predaji

Firma KOHAPLANT bude v našej obci ponúkať na predaj ovocné stromčeky, kríky, drobné ovocie, ruže. Taktiež má v ponuke špeciálne hnojivo na podporu koreňového systému. Ponúkané položky sú v ponuke do vypredania zásob. Predaj sa uskutoční v sobotu, 09. 04. 2022 o 15:20 hod. npri požiarnej zbrojnici.


Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2022
7.4.2022

Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2022

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni dôrazne upozorňuje, že dlhodobo najčastejšími príčinami vzniku požiarov v tomto období sú spaľovanie lístia a iných organických zvyškov po jarnom upratovaní, ale hlavne vypaľovanie suchej trávy a suchých porastov, ako aj nedisciplinovanosť a neopatrnosť návštevníkov lesa pri zakladaní ohňa v prírode. Viac v prílohe


Manuál pre oprávnené osoby a obce k príspevku za ubytovanie odídenca
6.4.2022

Manuál pre oprávnené osoby a obce k príspevku za ubytovanie odídenca

Aktuálna novela zákona o azyle účinná od 30. marca 2022 okrem iného upravuje poskytovanie príspevku za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska. Tento príspevok budú ubytovateľom vyplácať samosprávy z prostriedkov poukázaných z ministerstva vnútra. Viac v prílohe.


Zber plastov a tetrapakov v obci Jakubany - OZNAM
6.4.2022

Zber plastov a tetrapakov v obci Jakubany - OZNAM

Firma EKOS oznamuje občanom, že z dôvodu technickej poruchy na nákladnom aute spoločnosti nemohli dnes uskutočniť v našej obci pracovníci zber plastov a tetrapakov. Preto vám oznamujeme, že tento zber sa presúva na zajtrajší deň, a teda na dňa 07. 04. 2022


Zákaz využívania lesov verejnosťou
5.4.2022

Zákaz využívania lesov verejnosťou

Okresný úrad Stará Ľubovňa, pozemkový a lesný odbor zakazuje využívanie lesov verejnosťou na lesných pozemkoch, ktoré obhospodarujú Vojenské lesy a majetky SR, š. p., Odštepný závod Kežmarok, v územnej pôsobnosti OU-SL-PLO, t. j. v okrese Stará Ľubovňa, z dôvodu suchého počasia a súvisiaceho nebezpečenstva vzniku požiarov.
Vydaný zákaz platí od 30.03.2022 do 24.04.2022 alebo do odvolania.


Zber plastov a tetrapakov v obci Jakubany
4.4.2022

Zber plastov a tetrapakov v obci Jakubany

Dňa 06. 04. 2022 (t. j. streda) sa v našej obci uskutoční zber plastov a tetrapakov. Upozorňujeme, že zber tetrapakov (obaly z mlieka, džúsov..) vykoná súčasne so zberom plastov v žltých vreciach. Obaly z mlieka, džúsov, jogurtov prosím prepláchnuť a postláčať.
ZVIAZANÉ žlté poprípade čierne vrecia si vyložte NA VIDITEĽNOM MIESTE pred svoje smetné nádoby alebo bránky večer, najneskôr však ráno o 6:00 hod., odkiaľ ich pracovníci firmy EKOS pozbierajú. Žlté vrecia budú vymenené za nové žlté.

Nastavenia cookies