Aktuality

Vývoz plastov, tetrapakov v obci Jakubany
15.4.2019

Vývoz plastov, tetrapakov v obci Jakubany

Obec Jakubany uskutoční dňa 16. 04. 2019 (t. j. utorok) zber plastov a tetrapakov. Upozorňujeme občanov, že zber tetrapakov (obaly z mlieka, džúsov..) vykoná súčasne so zberom plastov v žltých vreciach. Prosíme obaly prepláchnuť a postláčať.
Vrecia si vyložte pred svoje smetné nádoby najneskôr ráno v deň zberu, odkiaľ ich pracovnici obce pozbierajú.
Žiadame občanov, aby do nádob v obci určených na tieto plasty nevhadzovali žiadny iný odpad. Ďalej upozorňujeme občanov, aby si odkladali plasty,sklo,papier a kovy vo vreciach nato určených, nakoľko obec bude aj v naďalej pokračovať v separovaní!


Pozvánka na futbalový zápas
12.4.2019

Pozvánka na futbalový zápas

Telovýchovná jednota Sokol Jakubany pozýva všetkých športových priaznivcov na derby zápas 13. kola VI. ligy, v ktorom sa naše „A“ mužstvo predstaví u súpera z Novej Ľubovne. Zápas sa uskutoční dňa 14. 04. 2019(t. j. nedeľa) o 16:00 hod. na futbalovom ihrisku v Novej Ľubovni.


Predaj ovocných stromčekov
12.4.2019

Predaj ovocných stromčekov

Firma JUKKA bude v našej obci dňa 15. 04. 2019 (t. j. pondelok) v čase od 09:00 - 09:45 hod. pri požiarnej zbrojnici predávať nasledujúce stromčeky k výsadbe: jablone, hrušky, marhule, broskyne, odolné slivky, ryngloty, oskoruše, čerešne, višne, stromčekové i kríkové rezistentné egreše, stromčekové a kríkové ríbezle, liesky, maliny, vinič stolový, černice, čučoriedky kanadské a čukotské, ruže kríkové, ťahavé a stromčekové, rododendrony, azalky, javory, previsnuté vŕby, sadenice jahod a iné. Viacej informácií najdete na letákoch vo vašich poštových schránkách.


Zber papiera
8.4.2019

Zber papiera

Obec Jakubany uskutoční dňa 09. 04. 2019 (t. j. utorok) zber papiera - modré vrecia (papier, noviny, letáky, kartón, knihy..).
Vrecia si vyložte pred svoje smetné nádoby najneskôr ráno v deň zberu, odkiaľ ich pracovnici obce pozbierajú.


Oznam o vakcinácii líšok proti besnote
8.4.2019

Oznam o vakcinácii líšok proti besnote

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Starej Ľubovni upozorňuje občanov, že v dňoch 01. až 14. apríla 2019 vykoná orálnu vakcináciu líšok proti besnote - jarná kampaň 2019


Oznam
8.4.2019

Oznam

Obec Nová Ľubovňa upozorňuje občanov obce Jakubany na prísny zákaz vyvážania stavebného a akéhokoľvek odpadu na verejné priestranstvo bývalej stavebnej skládky popri potoku Kolačkovianka – za IBV smer Kolačkov v k.ú. Nová Ľubovňa .


Oznam
8.4.2019

Oznam

Slovenská pošta oznamuje občanom, že prevádzka pošty v Jakubanoch bude z prevádzkových dôvodov dňa 09. 04. 2019 (t. j. utorok) celý deň zatvorená.


Vývoz nebezpečného a veľkoobjemového odpadu z obce
3.4.2019

Vývoz nebezpečného a veľkoobjemového odpadu z obce

Obec Jakubany oznamuje občanom, že dňa 08. 04. 2019 (pondelok) sa uskutoční vývoz nebezpečného a veľkoobjemového odpadu z obce.


Oznam - MUDr. Vorobeľová Jana - Ambulancia pre dospelých
1.4.2019

Oznam - MUDr. Vorobeľová Jana - Ambulancia pre dospelých

MUDr. Jana Vorobeľová, Ambulancia DAPTI v Novej Ľubovni oznamuje svojim pacientom, že dňa 04. 04. 2019 (t. j. štvrtok) sa v ambulancii bude ordinovať len do 12:00 hod. a dňa 05. 04. 2019 (t.j. piatok) sa nebude ordinovať z dôvodu prerábania lekárne.
Akútne prípady (nie predpis liekov) zastupuje:
MUDr. Kormaníková Andrea
Stará Ľubovňa


Oznam
1.4.2019

Oznam

Slovenská pošta oznamuje občanom, že prevádzka pošty v Jakubanoch bude z prevádzkových dôvodov dňa 01. 04. 2019 (pondelok) bude otvorená až od 11:30 hod.