Aktuality

Smejko a Tanculienka - Hip hip hurá
8.11.2018

Smejko a Tanculienka - Hip hip hurá

Pozvánka na predstavenie Smejko a Tanculienka, ktoré sa uskutoční dňa 10. 11. 2018 (sobota) o 16:00 hod. v Avalon Palace v Starej Ľubovni.


Silné reči
7.11.2018

Silné reči

Pozvánka na podujatie Stand-up comedy show, ktoré sa uskutoční dňa 09.11.2018 (piatok) v Avalon Palace so začiatkom o 19:00 hod.


Vývoz nebezpečného a veľkoobjemového odpadu z obce
25.10.2018

Vývoz nebezpečného a veľkoobjemového odpadu z obce

Obec Jakubany oznamuje občanom, že dňa 02. 11. 2018 (piatok) sa uskutoční vývoz nebezpečného a veľkoobjemového odpadu z obce


Mesiac úcty k starším
25.10.2018

Mesiac úcty k starším

Obec Jakubany pri príležitosti Mesiaca úcty k starším srdečne pozýva na divadelné predstavenie v podaní hercov Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove s názvom FARAÓNI, ktoré sa uskutoční dňa 29. 10. 2018 (t.j. pondelok) o 17:00 hod. v KD Jakubany.


Oznam
25.10.2018

Oznam

Obec Jakubany uskutoční dňa 22. 10. 2018 (t. j. pondelok) zber papiera - modré vrecia.
Dňa 31. 10. 2018 (t. j. streda) sa uskutoční zber kovov - červené vrecia.
Dňa 02. 11. 2018 (t. j. piatok) sa uskutoční zber Nebezpečného a veľkoobjemového odpadu.
Vrecia a NO+VOO je potrebné v daný deň vyložiť pred svoje smetné nádoby, odkiaľ ich pracovníci pozbierajú.


Oznam
22.10.2018

Oznam

Slovenská pošta oznamuje občanom, že prevádzka pošty v Jakubanoch bude z prevádzkových dôvodov dňa 23. 10. 2018 (utorok) otvorená až od 10:00 hod.
(od 7:30 - 10:00 hod. zatvorené)


Oznam o vykonávaní odpočtu vodomerov
10.10.2018

Oznam o vykonávaní odpočtu vodomerov

Pracovníci Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a. s. budú v našej obci od dnes vykonávať odpočet vodomerov z dôvodu ročného vyúčtovania za dodávku pitnej vody a odvádzanie odpadovej vody do verejnej kanalizácie. Z uvedeného dôvodu v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. § 26 žiadame občanov, aby umožnili prístup k vodomeru. Na odmernom mieste, kde sa nebude dať urobiť odpočet vodomeru, spoločnosť bude akceptovať samoodpočet nahlásený odberateľom.
Kontakt: Callcentrum PVPS 0850 111 800 alebo info@pvpsas.sk


Miestny spolok SČK Jakubany - Pozvánka na výlet
9.10.2018

Miestny spolok SČK Jakubany - Pozvánka na výlet

Miestny spolok SČK v Jakubanoch pozýva svojich členov na výlet do Červeného Kláštora, ktorý sa uskutoční dňa 20.10.2018 (t.j. v sobotu). Cieľom výletu je regenerácia síl v kúpeľoch Smerdžonka (kúpeľ, masáž, sauna a pod.) alebo turistika.


Pozvánka na futbalový zápas
9.10.2018

Pozvánka na futbalový zápas

Telovýchovná jednota Sokol Jakubany pozýva všetkých športových priaznivcov na futbalový zápas 8. kola VI. ligy, v ktorom naše „A“ mužstvo privíta na domácom trávniku súpera z Litmanovej. Zápas sa uskutoční dňa 14. 10. 2018(t.j. túto nedeľu) o 15:00 hod. na futbalovom ihrisku v Jakubanoch.


Naša Vansovej Lomnička
8.10.2018

Naša Vansovej Lomnička

Mesto Stará Ľubovňa srdečne pozýva na 51. ročník recitačnej súťažnej prehliadky. Súťažnej prehliadky sa môže zúčastniť ktorákoľvek recitátorka so záujmom o hovorené slovo po dovŕšení 17. roku života. Súťaž sa bude konať v dňoch 12. - 13.10. 2018 (piatok, sobota) v Obradovej sieni MsÚ.