Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 313/2014 24.6.2014 Zmluva o dielo - "Elektromontážne práce pri výmene verejného osvetlenia -
LED"
Ing. Milan Kulik PROM - EL 33 068 003   
Detail Faktúra došlá 2014/131 - 2014/141 27.6.2014 Došle faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 314/2014 30.6.2014 Dohoda číslo 56/§52/2014 ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská 315/2014 1.7.2014 Darovacia zmluvy nedzi Urbárskou spoločnosťou Jakubany, poz. spol. Jakubany 71 a Obcou Jakubany Urbárska spoločnosť obce Jakubany, pozemkové spol 31305237   
Detail Faktúra došlá 2014/142 - 2014/162 4.7.2014 Došle faktúry sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 23/2014 - 28/2014 4.7.2014 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 317/2014 14.7.2014 Dohoda č. 30/2014/§10 o pomoci v hmotnej núdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Faktúra došlá 2014/163 - 2014/168 16.7.2014 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 29/2014 - 30/2014 21.7.2014 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 318/2014 28.7.2014 Zmluva o nájme bytu Mária Kuzmiaková    
Detail Faktúra došlá 2014/169 - 2014/180 31.7.2014 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 31/2014 31.7.2014 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 k 296/2014 31.7.2014 Dodatok k dohode č. 10/§50j/NS 2014/ŠR o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Objednávka vyšlá 32/2014 11.8.2014 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2014/182 - 2014/196 15.8.2014 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 320/2014 6.8.2014 ZMLUVA O PREVODE SPRÁVY MAJETKU OBCE JAKUBANY Základná škola s MŠ 35534672   
Detail Zmluva Dodávateľská 321/2014 27.8.2014 Kúpna zmluvy č. 170/2014 Mesto Stará Ľubovňa, 00330167   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 k zmluve 317/2014 5.9.2014 Dodatok č. 1 k dohode číslo 30/2014/§ 10 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Faktúra došlá 2014/197 - 2014/216 8.9.2014 Došle faktúry sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 33/2014 - 36/2014 4.9.2014 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Nastavenia cookies