Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2013/235 - 2013/245 2.12.2013 Došlé faktúry sumár Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 286/2013 29.11.2013 Zmluva o nájme bytu v BD A súpisné číslo 666 byt 6/1 Marián Pendrák a Marta Palenčárová    
Detail Objednávka vyšlá 2013/44 4.12.2013 Objednávka na servisnú prehliadku požiarnického vozidla AUTO - IMPEX servis 17329477   
Detail Faktúra došlá 2013/246 - 2013/255 16.12.2013 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2013/256 - 2013/269 27.12.2013 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2013/270 - 2013/276 16.1.2014 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 287/2014 7.1.2014 Dodatok k zmluve z r. 2002 na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu EKOS, spol. s r.o. 36168475   
Detail Objednávka vyšlá 1/2014 23.1.2014 Objednávka na materiál pre DHZ Jakubany A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2014/1 - 2014/11 23.1.2014 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2014/12 - 2014/23 6.2.2014 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 2/2014 6.2.2014 Objednávka na pneumatiky pre pracovný stroj A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 3/2014 - 6/2014 20.2.2014 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2014/24 - 2014/33 28.2.2014 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 6/2014 - 7/2014 14.3.2014 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2014/34 - 2014/49 14.3.2014 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 295/2014 27.3.2014 Zmluva o nájme bytu Majovský Ján    
Detail Zmluva Dodávateľská 296/2014 28.3.2014 Dohoda č. 10/§50j/NS 2014 ŠR o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Faktúra došlá 2014/50 - 2014/65 31.3.2014 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 297/2014 31.3.2014 Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 298/2014 4.4.2014 Zmluva č. 370-11-1248/2014 o poskytovaní údajov IS katastra nehnuteľností Geodetický a kartografický ústav 17316219   
Nastavenia cookies