Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 59/2021 - 61/2021 16.4.2021 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 57/2021 -58/2021 8.4.2021 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2021/86 - 2021/102 31.3.2021 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 155-2021 29.3.2021 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu v BD A byt 4/1 Jozef Mačuga    
Detail Zmluva Dodávateľská 156-2021 29.3.2021 Nájomná zmluva na pozemky Pavol Dunka a Ivana Dunková   52,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 157-2021 29.3.2021 Zmluva o nájme bytu v BD B súp. č. 667 byt 8/1 Jozef Pribiš    
Detail Objednávka vyšlá 49/2021 - 56/2021 25.3.2021 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 152-2021 23.3.2021 Zmluva o dielo č. 2021/01 o vykonaní prác - "Stavebné úpravy a modernizácia šatní TJ Sokol... EUROBAU-JM spol. s r.o. 36508225  171 132,15 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 153-2021 23.3.2021 Zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta ELT Management Company Slovakia, s.r.o. 50096273   
Detail Zmluva Dodávateľská 154-2021 23.3.2021 Zmluva o spolupráci Potravinová banka Slovenska, občianske združenie 30797896   
Detail Faktúra došlá 2021/59 - 2021/85 16.3.2021 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská Dod 1 k 135-2020 16.3.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke techniky na sčítanie obyvateľov Slovenský štatistický úrad SR 00166197   
Detail Objednávka vyšlá 45/2021 - 48/2021 16.3.2021 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 2021/40 - 2021/44 12.3.2021 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 151-2021 9.3.2021 Zmluva č. 1/2021 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej... Humanitarian, n. o. 45734461  90,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 34/2021 - 39/2021 5.3.2021 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 150-2021 2.3.2021 Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Ján Mrug a manž. Katarína   1 672,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11-2019 Dod.3 1.3.2021 Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi NATUR-PACK, a. s. 35979798   
Detail Zmluva Dodávateľská 149-2021 26.2.2021 Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Ing. Stanislav Stempa   15 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021/44 - 2021/58 26.2.2021 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Nastavenia cookies