Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 293-2023 15.3.2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov Jozef Compeľ   287.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023/ 57 -62 15.3.2023 Objednávky odoslané Sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 292-2023 13.3.2023 Zmluva o združenej dodávke elektriny - KC Východoslovenská energetika a.s. 44483767   
Detail Objednávka vyšlá 2023/49 - 56 13.3.2023 Objednávky odoslané Sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 290-2023 9.3.2023 Odstúpenie od Zmluvy: Externý manažér realizácie projektu: Bezpečný život v obci Jakubany Marek Vanko 50906321  0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská 291-2023 9.3.2023 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2023 Folklórna skupina Kečera 50858904  3,000.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023/47 - 48 9.3.2023 Objednávky odoslané Sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 289-2023 6.3.2023 Dohoda "Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie" Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536  0.00  
Detail Objednávka vyšlá 2023/36 - 46 2.3.2023 Objednávky odoslané Sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2023/41 - 2023/54 1.3.2023 Došlé faktúry Sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 288-2023 28.2.2023 Zmluva o nájme bytu Ján Plavnický   116.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023/35 28.2.2023 Objednávky odoslané Sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 2023/30 - 34 27.2.2023 Objednávky odoslané Sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 2023/ 25 - 29 22.2.2023 Objednávky odoslané Sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 286-2023 21.2.2023 Nájomná zmluva - prenájom pozemku KN - C parc.2676/94 Ján Kozák a Alena Kozáková, rod. Štucková   235.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 287-2023 21.2.2023 Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Jozef Duda a Marta Dudová, rod.Sekelská   540.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 284-2023 15.2.2023 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361  0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská 285-2023 15.2.2023 Dodatok č.4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi NATUR-PACK, a.s. 35979798  0.00  
Detail Faktúra došlá 2023/21 - 2023/40 15.2.2023 Došlé faktúry Sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 2023/ 20 -24 14.2.2023 Objednávky odoslané Sumár A Sumár    
Nastavenia cookies