Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská Dod3 52-2019 14.5.2021 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP "Bezpečný život v obci Jakubany" Ministerstvo životného prostredia SR 42181810   
Detail Zmluva Dodávateľská 158/2021 11.5.2021 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce č. zmluvy 2/2021 Gréckokatolícka Charita Prešov 35514388  550,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 80/2021 -86/2021 11.5.2021 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 76/2021 - 79/2021 4.5.2021 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2021/129 - 2021/142 3.5.2021 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 69/2021 - 75/2021 29.4.2021 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 62/2021 - 68/2021 22.4.2021 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 63-2019 Dod2 21.4.2021 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.... Ministerstvo investícií, reg.rozvoja a informatizácie SR 50349287  121 585,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021/103 - 2021/128 16.4.2021 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská Dod149-2021 16.4.2021 Dodatok ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníckeho práva Ing. Stanislav Stempa    
Detail Objednávka vyšlá 59/2021 - 61/2021 16.4.2021 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 57/2021 -58/2021 8.4.2021 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2021/86 - 2021/102 31.3.2021 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 155-2021 29.3.2021 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu v BD A byt 4/1 Jozef Mačuga    
Detail Zmluva Dodávateľská 156-2021 29.3.2021 Nájomná zmluva na pozemky Pavol Dunka a Ivana Dunková   52,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 157-2021 29.3.2021 Zmluva o nájme bytu v BD B súp. č. 667 byt 8/1 Jozef Pribiš    
Detail Objednávka vyšlá 49/2021 - 56/2021 25.3.2021 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 152-2021 23.3.2021 Zmluva o dielo č. 2021/01 o vykonaní prác - "Stavebné úpravy a modernizácia šatní TJ Sokol... EUROBAU-JM spol. s r.o. 36508225  171 132,15 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 153-2021 23.3.2021 Zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta ELT Management Company Slovakia, s.r.o. 50096273   
Detail Zmluva Dodávateľská 154-2021 23.3.2021 Zmluva o spolupráci Potravinová banka Slovenska, občianske združenie 30797896