Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 2017/22 - 2018/34 28.2.2018 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 12/2018 - 17/2018 27.2.2018 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 149/2018 22.2.2018 Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307627C/2018 pre budovu súp. č. 78 Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 150/2018 22.2.2018 Zmluva o partnerstve na realizácii projektu - Sociálna inklúzia preživších Rómov... Občianske združenie ETP Slovensko 31751245   
Detail Zmluva Dodávateľská 148/2018 20.2.2018 Zmluva číslo: 259/310/15Pv o dodávke vody z verejného vodovodu v budove súp. č. 78 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľská 147/2018 19.2.2018 Kúpna zmluva na predaj obecného pozemku vo výmere 79,8 m2 Ján Faber   319,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017/15 - 2017/21 15.2.2018 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 146/2018 14.2.2018 Zmluva o dielo na projektovú dokumentáciu „Rozšírenie futbalovej infraštruktúry TJ Sokol... Ing. Jozef Guľaš 44422202  4 500,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 8/2018 - 11/2018 14.2.2018 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 6/2018 - 7/2018 2.2.2018 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 80/2016 Dodatok 1.2.2018 Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb - dodávka obedov pre dôchodcov SLK - Catering, s.r.o. 50115723   
Detail Faktúra došlá 2018/7 - 2018/14 1.2.2018 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 145/2018 1.2.2018 Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu Slovenský futbalový zväz 00687308  10 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 144/2018 31.1.2018 Mandátna zmluva o poskytovaní právnych služieb JUDr. Viera Komanová 37787918  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 57/09 31.1.2018 Dodatok č. 04 k Zmluve o dodávke plynu k zmluve z 1.7.2009 SPP, a.s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľská 143/2018 23.1.2018 Zmluva o poskytnutí finačnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2018
č. zmluvy - 1/2018
TJ SOKOL Jakubany 377870021  10 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 142/2018 19.1.2018 Zmluva o dielo na projektovú dokumentáciu pre Rekonštrukciu a dostavbu telocvične pri ZŠ s MŠ... RG ATELIÉR, s.r.o 45271011  5 880,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 5/2018 16.1.2018 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2018/1 - 2018/6 15.1.2018 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 52/2016 10.1.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov... NATUR-PACK, a. s. 35979798