Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 378-2023 3.11.2023 Zmluva o prevode správy majetku obce Základná škola s materskou školou Jakubany 35534672  1,600.50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023/244 - 248 2.11.2023 Objednávky odoslané Sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 374-2023 31.10.2023 Zmluva o nájme bytu Mária Rybovičová, Štefan Rybovič    
Detail Zmluva Dodávateľská 375-2023 31.10.2023 Zmluva o nájme bytu Lukáš Hadvižďak    
Detail Zmluva Dodávateľská 376-2023 31.10.2023 Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu Jozef Mačuga    
Detail Zmluva Dodávateľská 377-2023 31.10.2023 Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu Andrea Jendrichovská, rod. Reľovská    
Detail Zmluva Dodávateľská 372-2023 27.10.2023 Zmluva o spolupráci NP Spolu pre komunita - TSP Implementačná agentúra MPSVaR SR 30854687   
Detail Zmluva Dodávateľská 373-2023 27.10.2023 Dodatok č.1 k Zmluve o podmienkach rozšírenia distribučnej siete evidenčné číslo 1000110923 SPP - distribúcia, a.s. 359107439   
Detail Zmluva Dodávateľská 370-2023 24.10.2023 Zmluva o pristúpení k Spoločnému školskému úradu Plavnica Obec Plavnica 00330124   
Detail Zmluva Dodávateľská 371-2023 24.10.2023 Zmluva o spolupráci - NP Spolu pre komunity Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 30854687  0.00  
Detail Objednávka vyšlá 2023/229 - 243 19.10.2023 Objednávky odoslané Sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2023/447 -2023/481 16.10.2023 Došlé faktúry Sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 368-2023 16.10.2023 Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete SPP - distribúcia, a.s. 35910739   
Detail Zmluva Dodávateľská 369-2023 16.10.2023 Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete SPP - distribúcia, a.s. 35910739   
Detail Zmluva Dodávateľská 358-2023 11.10.2023 Zmluva o dielo - stavebné práce "Prístavba k ZŠ a MŠ Jakubany" MILANKO, spol. s.r.o. 31731244  1,091,315.44 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 367-2023 11.10.2023 Zmluva o dielo "Multifunkčné ihrisko v obci Jakubany" MILANKO, spol. s.r.o. 31731244  306,268.54 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023/ 221 -228 6.10.2023 Objednávky odoslané Sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2023/432 - 2023/446 2.10.2023 Došlé faktúry Sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 365-2023 2.10.2023 Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu ... Eva Reľovská    
Detail Zmluva Dodávateľská 366-2023 2.10.2023 Zmluva o nájme bytu Andrea Jendrichovská r. Reľovská    
Nastavenia cookies