Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 178-2021 23.9.2021 Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k. nehnuteľnostiam Ján Mrug   25,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 177-2021 20.9.2021 Mandátna zmluva na výkon technika PO a BP Marek Gedra 43821421  840,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021/341 - 2021/370 16.9.2021 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 173-2021 13.9.2021 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 0901/VSD/2020 Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 174-2021 13.9.2021 Kúpna zmluva Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361  1,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 181/2021 - 185/2021 10.9.2021 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 172/2021 - 180/2021 3.9.2021 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2021/316 - 2021/340 31.8.2021 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská Dod01 40-2019 31.8.2021 Dodatok č. 01 k zmluve o poskytnutí nenávratného fin.príspevku pre MOPS Ministerstvo práce SVaR 00681156  122 683,68 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 160/2021 - 171/2021 26.8.2021 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 157/2021 - 159/2021 18.8.2021 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2021/278 - 2021/315 16.8.2021 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská Dod-2 k 242-2012 11.8.2021 Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve č. U1019/2013 MADE, spol. s.r.o. 36041688  1 600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 176-2021 11.8.2021 Zmluva o užívaní poľovného revíru SIHLA Poľovnícke združenie SIHLA 42091071   
Detail Objednávka vyšlá 148/2021 - 156/2021 9.8.2021 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 175-2021 4.8.2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Regióny č. 24/2021 Ekofond SPP, n. o. 52116166  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 172-2021 2.8.2021 Poistná zmluva na úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 9 osôb Komunálna poisťovňa 31595545  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021/259 - 2021/277 30.7.2021 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 142/2021 - 147/2021 30.7.2021 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 169-2021 26.7.2021 Zmluva o poskytovaní verejných služieb s Dodatkom 1
- mobil pre Komunitné centrum
Orange Slovensko a.s. 35697270   
Nastavenia cookies