Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2018 10.12.2018 Zmluva o prevode majetku do správy Základná škola s MŠ 35534672  15 730,62 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 116/2018 - 119/2018 4.12.2018 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2018/364 - 2018/379 30.11.2018 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 197/2018 27.11.2018 Zmluva o spolupráci č. zmluvy: USVRK-OIP-2018/001401-002 na zabezpečenie vytvárania... Ministerstvo vnútra SR 00151866   
Detail Objednávka vyšlá 113/2018 - 115/2018 20.11.2018 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2018/336 - 2018/363 15.11.2018 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 195/2018 7.11.2018 Kúpna zmluva na predaj obecných pozemkov 11 m2 Jozef Duda   44,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 196/2018 7.11.2018 Kúpna zmluva na predaj obecných pozemkov 18 m2 Peter Smrek   72,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 194/2018 6.11.2018 Zmluva o výkone stavebného dozoru na akcii Kultúrny dom Jakubany Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX 10770879  1 980,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018/325 - 2018/335 2.11.2018 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 192/2018 31.10.2018 Zmluva o dielo o vykonaní prác "Kultúrny dom - Jakubany" MG PROJECT, s.r.o. 46324038  178 667,56 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 193/2018 31.10.2018 Dohoda č. 18/38/010/5 - pomoc v hmotnej núdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská 190/2018 29.10.2018 Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy - dom súp. č. 91 Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 191/2018 29.10.2018 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984  500,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 106/2018 - 112/2018 26.10.2018 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2018/300 - 2018/324 15.10.2018 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 186/2018 12.10.2018 Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307627C/2018 Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 188/2018 12.10.2018 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Kúpnej zmluvy) č.1556/3000/2018 Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 189/2018 12.10.2018 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného bremena) č.1556/3000/2018 Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 185/2018 10.10.2018 Zmluva číslo: 863/310/18Pv o dodávke vody z verejného vodovodu
dom súp. č. 91
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968