Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 267-2022 24.11.2022 Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb - mobil Orange Slovensko, a.s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská 266-2022 23.11.2022 Dodatok č.1 - navýšenie finančnej dotácie o sumu 1.000,- Eur TJ SOKOL Jakubany 377870021  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 265-2022 22.11.2022 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP Ministerstvo životného prostredia SR 42181810  181 439,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022/449 - 2022/483 18.11.2022 Došlé faktúry Sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 228/ 2022 - 239/2022 16.11.2022 Objednávky odoslané Sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 264-2022 15.11.2022 Dohoda - vykonávanie aktivačnej činnosti v dobe od 01.01.2023 do 31.12.2023


Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 263-2022 11.11.2022 Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo zmluvy o poskytnutí nenávratného... Ministerstvo práce SVaR 00681156  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 205-2022 11.11.2022 Darovacia zmluva - Tabletový počítač 2 ks Štatistický úrad SR 00166197  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 217/2022 - 227/2022 3.11.2022 Objednávky odoslané Sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2022/432 - 2022/448 2.11.2022 Došlé faktúry Sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 213/2022 - 216/2022 31.10.2022 Objednávky odoslané Sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 262-2022 25.10.2022 Dodatok č.1 - Využitie tepelných čerpadiel ... obstarávacia cena vrátene DPH
Ing. Branislav Vojtek 44819854  3 600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 260-2022 24.10.2022 Kúpna zmluva - univerzálny kuchynský elektrický robot RE22 Michal Budziňák   2 150,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 261-2022 21.10.2022 Národný projekt TSP Úrad vlády SR 00151513  32 020,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022/394 - 2022/431 18.10.2022 Došlé faktúry Sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 201/2022 - 212/2022 18.10.2022 Objednávky odoslané Sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 259-2022 13.10.2022 Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Bela Červeňák   132,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 193/2022 - 200/2022 12.10.2022 Objednávky odoslané Sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 258-2022 6.10.2022 Mandátna zmluva - vypracovanie bilancie skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy... Ing. Irena Kubisová   30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022/371 - 2022/393 3.10.2022 Došlé faktúry Sumár A Sumár    
Nastavenia cookies