Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 154/2018 10.4.2018 Zmluva č. 38010 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Dobrovoľná požiarná ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 155/2018 10.4.2018 Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania č. 026-2017/2018 Obchodná akadémia 17151091   
Detail Faktúra došlá 2018/57 - 2018/66 3.4.2018 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 22/2018 - 24/2018 3.4.2018 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 153/2018 29.3.2018 Dodatok k Zmluve o nájme bytu v BD A súp. č. 666 Jozef Mačuga    
Detail Zmluva Dodávateľská 152/2018 26.3.2018 Zámenná zmluva na obecné pozemky Anna Židová   122,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 124/2017 16.3.2018 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom a.s. 35763469   
Detail Objednávka vyšlá 20/201/ - 21/2018 16.3.2018 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2018/35 - 2018/56 15.3.2018 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 151/2018 9.3.2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2018
číslo zmluvy 2/2018
Gréckokatolícka Charita Prešov 35514388  950,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 18/2017 - 19/2017 5.3.2018 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2017/22 - 2018/34 28.2.2018 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 12/2018 - 17/2018 27.2.2018 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 149/2018 22.2.2018 Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307627C/2018 pre budovu súp. č. 78 Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 150/2018 22.2.2018 Zmluva o partnerstve na realizácii projektu - Sociálna inklúzia preživších Rómov... Občianske združenie ETP Slovensko 31751245   
Detail Zmluva Dodávateľská 148/2018 20.2.2018 Zmluva číslo: 259/310/15Pv o dodávke vody z verejného vodovodu v budove súp. č. 78 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľská 147/2018 19.2.2018 Kúpna zmluva na predaj obecného pozemku vo výmere 79,8 m2 Ján Faber   319,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017/15 - 2017/21 15.2.2018 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 146/2018 14.2.2018 Zmluva o dielo na projektovú dokumentáciu „Rozšírenie futbalovej infraštruktúry TJ Sokol... Ing. Jozef Guľaš 44422202  4 500,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 8/2018 - 11/2018 14.2.2018 Objednávky odoslané sumár A Sumár