Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2023/ 213 - 220 2.10.2023 Odoslané objednávky Sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 362-2023 28.9.2023 Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy
a odolnosti - Výstavba MŠ
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 00164381  869,400.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 363-2023 28.9.2023 Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu Tomáš Stempa    
Detail Zmluva Dodávateľská 364-2023 28.9.2023 Zmluva o nájme bytu Rastislav Rybovič    
Detail Faktúra došlá 2023/379 - 2023/431 18.9.2023 Došlé faktúry Sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 359-2023 13.9.2023 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2023 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Jakubany 31952046  10,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 360-2023 13.9.2023 Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361  6,227.20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 361-2023 13.9.2023 Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Objednávka vyšlá 2023/ 203 -212 13.9.2023 Odoslané objednávky Sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2023/360 - 2023/378 4.9.2023 Došlé faktúry Sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 357-2023 31.8.2023 Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí podpory z Environmentálneho
fondu :Zníženie energetickej...
Environmentálny fond 30796491   
Detail Zmluva Dodávateľská 347-2023 30.8.2023 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového
vozidla SL475YF
Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441  28.09 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 348-2023 30.8.2023 Mandátna zmluva - výkon stavebného dozoru pri projekte
"Prístavba k ZŠ a MŠ Jakubany"
INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  25,200.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 349-2023 30.8.2023 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
Projekt: Na švatoho Jána 2023
Fond na podporu kultúry národnostných menšín 51049775  2,300.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 350-2023 30.8.2023 Zmluva o poskytnutí podpory Slovenská agentúra životného prostredia 00626031  13,820.60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 351-2023 30.8.2023 Dodatok č. 3/2023 - pokračovanie nájomného vzťahu od 01.11.2023 do
31.10.2026
Martin Regrut   0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská 352-2023 30.8.2023 Dodatok č. 3/2023 - pokračovanie nájomného vzťahu od 01.11.2023
do 31.10.2026
Jozef Michňa    
Detail Zmluva Dodávateľská 353-2023 30.8.2023 Dodatok č. 3/2023 - pokračovanie nájomného vzťahu od 01.11.2023
do 31.10.2026
Anna Jurščák a Rastislav Jurščák    
Detail Zmluva Dodávateľská 354-2023 30.8.2023 Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových
aktivít ... "Podpora...
Národný inštitút vzdelávania mládeže 00164348   
Detail Zmluva Dodávateľská 355-2023 30.8.2023 Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácií projektových aktivít
v rámci ...."Podpora...
Národný inštitút vzdelávania mládeže 00164348   
Nastavenia cookies