Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 245-2022 2.9.2022 Pokračovanie Zmluvy o nájme bytu do 31.10.2025 Marián Pendrák    
Detail Zmluva Dodávateľská 246-2022 2.9.2022 Pokračovanie Zmluvy o nájme bytu do 31.10.2025 Tomáš Stempa    
Detail Zmluva Dodávateľská 247-2022 2.9.2022 Pokračovanie Zmluvy o nájme bytu do 30.11.2025 Eva Reľovská    
Detail Zmluva Dodávateľská 248-2022 2.9.2022 Zmluva o nájme bytu Dávid Bednarčík    
Detail Zmluva Dodávateľská 249-2022 2.9.2022 Prenájom užívacej plochy o výmere 2,80m2 - umiestnenie ZBoxu Packeta Slovakia s.r.o. 48136999  1.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 250-2022 2.9.2022 Zmluva o spracúvaní osob.údajov ... T-MAPY s.r.o. 43995187   
Detail Faktúra došlá 2022/325 - 2022/343 2.9.2022 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 241-2022 31.8.2022 Pokračovanie Zmluvy o nájme bytu do 31.10.2025 Ján Michňa    
Detail Zmluva Dodávateľská 242-2022 31.8.2022 Pokračovanie Zmluvy o nájme bytu do 31.10.2025 Ján Compeľ    
Detail Objednávka vyšlá 142/2022 - 157/2022 18.8.2022 Objednávky odoslané Sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2022/301 - 2022/324 16.8.2022 Došlé faktúry Sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 139/2022 - 141/2022 8.8.2022 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 240-2022 1.8.2022 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545  90.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022/288 -2022/300 1.8.2022 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 133/2022 - 138/2022 31.7.2022 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 238-2022 25.7.2022 Dodatok č. 1 - Projektová aktivita PoP2 ZŠ Metodicko-pedagogické centrum 00164348  0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská 239-2022 25.7.2022 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou MOS Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536  5,978.88 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022/243 - 2022/287 18.7.2022 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 237-2022 7.7.2022 Finančný príspevok na podporu zamestnávania ZUoZ v rámci národného
projektu "Chyť sa...
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536  1,703.04 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 236-2022 7.7.2022 Pokračovanie nájomného vzťahu od 1.10.2022 do 30.9.2025 Vladimír Bučko, rod.Bučko   0.00  
Nastavenia cookies