Aktuality

Vývoz plastov, tetrapakov, skla a kovov v obci Jakubany
26.2.2019

Vývoz plastov, tetrapakov, skla a kovov v obci Jakubany

Obec Jakubany uskutoční dňa 05. 03. 2019 (utorok) zber plastov a tetrapakov, dňa 06. 03. 2019 (streda) zber skla a dňa 07. 03. 2019 (štvrtok) zber kovov (konzervy, plechovky..).
Upozorňujeme občanov, že zber tetrapakov (obaly z mlieka, džúsov..) vykoná súčasne so zberom plastov v žltých vreciach. Prosíme obaly prepláchnuť a postláčať.
Vrecia si vyložte pred svoje smetné nádoby najneskôr ráno v deň zberu, odkiaľ ich pracovnici obce pozbierajú.
Žiadame občanov, aby do nádob v obci určených na tieto plasty, sklo, kovy nevhadzovali žiadny iný odpad. Ďalej upozorňujeme občanov, aby si odkladali plasty,sklo,papier a kovy vo vreciach nato určených, nakoľko obec bude aj v naďalej pokračovať v separovaní!


Oznam
26.2.2019

Oznam

Slovenská pošta oznamuje občanom, že prevádzka pošty v Jakubanoch bude z prevádzkových dôvodov dňa 26. 02. 2019 (utorok) otvorená len od 07:30 do 12:00 hod.


Oznam - voľné pracovné miesto
22.2.2019

Oznam - voľné pracovné miesto

Spoločnosť Panasonic Industrial Device Slovakia v Starej Ľubovni oznamuje , že príjme do zamestnania záujemcov o pracovnú pozíciu Operátor/operátorka vo výrobe.


Fašiangové posedenie
20.2.2019

Fašiangové posedenie

Obec Jakubany Vás srdečne pozýva na Fašiangové posedenie, ktoré sa uskutoční dňa 23. 02. 2019 (t.j. sobota) so začiatkom od 14:00 hod. v priestoroch KD Jakubany.


Oznam - MUDr. Vorobeľová Jana - Ambulancia pre dospelých
20.2.2019

Oznam - MUDr. Vorobeľová Jana - Ambulancia pre dospelých

MUDr. Jana Vorobeľová, Ambulancia DAPTI v Novej Ľubovni oznamuje svojim pacientom, že v dňoch 20. 02. - 22. 02. (streda, štvrtok, piatok) sa v ambulancii nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Akútne prípady (nie predpis liekov) zastupuje:
Streda: MUDr. Jana Derevjaniková, Sládkovičova 10, St. Ľubovňa
Štvrtok, piatok: MUDr. Boris Poľanský, Mierová 90, St. Ľubovňa


Ej, fašiangy, fašiangy
20.2.2019

Ej, fašiangy, fašiangy

Pozvánka na kultúrne podujatie "Ej, fašiangy, fašiangy", ktoré sa uskutoční dňa 03. 03. 2019 o 14:00 hod. v Skanzene pod Hradom Ľubovňa. V programe vystúpia FS Vrchovina, FS Čirčanka a DFS Podtatranček. Vstup: 2€


Pozvánka na "Pochovávanie našej milovanej basy Rózy"
20.2.2019

Pozvánka na "Pochovávanie našej milovanej basy Rózy"

Mesto Stará Ľubovňa Vás srdečne pozýva na kultúrne podujatie s názvom "Pochovávanie našej milovanej basy Rózy", ktoré sa uskutoční dňa 05. 03. 2019 o 15:00 hod. v parku na Nám. gen. Štefánika.


Koncert skupiny Fragile
19.2.2019

Koncert skupiny Fragile

Pozvánka na koncert skupiny Fragile, ktorý sa uskutoční dňa 25. 02. 2019 o 19:00 hod. vo Vyšných Ružbachoch - Biely dom (kúpele).


Oznam - voľné pracovné miesto
14.2.2019

Oznam - voľné pracovné miesto

OBEC JAKUBANY, 065 12 Jakubany 555
vyhlasuje výberové konanie na:
1 pracovné miesto - člen miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS)

Výberové konanie sa uskutoční dňa 27. 02. 2019 o 09.00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Jakubanoch.


Oznam ZŠ s MŠ - Chrípkové prázdniny
13.2.2019

Oznam ZŠ s MŠ - Chrípkové prázdniny

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Jakubany oznamuje rodičom, že v zmysle usmernenia MŠ SR č. 15/2005 a na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Starej Ľubovni, vyhlasuje chrípkové prázdniny v dňoch 14. a 15. februára 2019 (t.j. vo štvrtok a piatok) z dôvodu chrípkovej epidémie na našej škole .
Vyučovanie v základnej a materskej škole bude pokračovať po jarných prázdninách v pondelok 25. februára 2019.