Aktuality

Veľkonočné želanie
8.4.2020

Veľkonočné želanie

Starosta obce JUDr. Jozef Mačuga a kolektív pracovníkov OcÚ Vám praje v tejto neľahkej dobe príjemné prežitie veľkonočných sviatkov a hlavne pevné zdravie!


Obecný úrad - OZNAM
8.4.2020

Obecný úrad - OZNAM

Obecný úrad oznamuje občanom, že dňa 09.04.2020 (t.j. štvrtok) a dňa 14.04.2020 (t.j. utorok) bude zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.


Nové opatrenia - koronavírus COVID-19
7.4.2020

Nové opatrenia - koronavírus COVID-19

Vláda SR pristúpila k obmedzeniu pohybu obyvateľstva a kontrolám na hraniciach pred a počas veľkonočných sviatkov.


Gréckokatolícky farský úrad Jakubany - OZNAM
7.4.2020

Gréckokatolícky farský úrad Jakubany - OZNAM

Gréckokatolícky farský úrad týmto oznamuje občanom liturgický poriadok na Veľký týždeň od 06.04.2020 do 12.04.2020.
V prílohe nájdete odkaz na link, kde môžte sv. liturgie sledovať a poriadok bohoslužieb.


OR HaZZ SL - Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru
7.4.2020

OR HaZZ SL - Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Starej Ľubovni vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Stará Ľubovňa od 07. 04. 2020 od 08:00 hodiny do odvolania.


Zmena stránkových hodín - UPSVaR Stará Ľubovňa
7.4.2020

Zmena stránkových hodín - UPSVaR Stará Ľubovňa

Oznamujeme občanom, že dňa 8. apríla a 9. apríla 2020 (t.j. streda, štvrtok) Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovni na všetkých pracoviskách ruší stránkové hodiny a zakazuje sa vstup verejnosti.


Zmena stránkových hodín - Okresný úrad Stará Ľubovňa
7.4.2020

Zmena stránkových hodín - Okresný úrad Stará Ľubovňa

Oznamujeme občanom, že dňa 8. apríla a 9. apríla 2020 (t.j. streda, štvrtok)
sa na Okresnom úrade a klientskom centre v Starej Ľubovni rušia stránkové hodiny a zakazuje sa vstup verejnosti.


Oznam o úplnej uzávierke cesty
6.4.2020

Oznam o úplnej uzávierke cesty

PVPS, a. s. Stará Ľubovňa oznamuje, že zajtra, t.j. 7.4.2020, bude úplná uzávierka cesty na Nám. sv. Mikuláša 1 v Starej Ľubovni - vjazd na námestie medzi penziónom Gurmen a ČSOB - z dôvodu vysprávkových prác po oprave poruchy a to v čase od 10,00 h do ukončenia prác.


Oznam o prerušení autobusovej dopravy cez Veľkonočné sviatky
6.4.2020

Oznam o prerušení autobusovej dopravy cez Veľkonočné sviatky

Objednávateľ výkonov prímestskej autobusovej dopravy, Prešovský samosprávny kraj, nariaďuje prerušiť zabezpečovanie dopravy na jeho území v dátume od 10. 04. 2020 do 13. 04. 2020 (t,j. piatok, sobota, nedeľa, pondelok), počas trvania Veľkonočných sviatkov. Doprava bude obnovená do pôvodného špeciálneho prázdninového režimu od 14. 04. 2020 (t. j. utorok).


Vývoz plastov, tetrapakov a skla v obci Jakubany
6.4.2020

Vývoz plastov, tetrapakov a skla v obci Jakubany

Dňa 07. 04. 2020 (t. j. utorok) sa uskutoční v našej obci zber plastov a tetrapakov a dňa 08. 04. 2020 (t.j. streda) zber skla. Upozorňujeme občanov, že zber tetrapakov (obaly z mlieka, džúsov..) vykoná súčasne so zberom plastov v žltých vreciach. Prosíme obaly prepláchnuť a postláčať. Vrecia si vyložte NA VIDITEĽNOM MIESTE pred svoje smetné nádoby alebo bránky najneskôr ráno v deň zberu, odkiaľ ich pracovníci obce pozbierajú.