Aktuality

Ľadová bazilika - Tatranský dóm
4.12.2018

Ľadová bazilika - Tatranský dóm

Prežite krásny zimný čas v Tatrách a odneste si nezabudnuteľný zážitok z Tatranského ľadového dómu na Hrebienku, ktorý sa tento rok ponesie v téme Baziliky Sv. Petra v Ríme spolu s Berniniho kolonádou.
Aktuálna prevádzková doba Tatranského ľadového dómu je od 9:00 – 16:15


Klzisko na kurtoch
4.12.2018

Klzisko na kurtoch

Mesto Stará Ľubovňa v spolupráci s Tenisovým klubom v Starej Ľubovni Vás srdečne pozývajú na Klzisko na kurtoch, ktoré sa pre verejnosť otvorilo dňa 03. 12. 2018.


Vianočné trhy v Starej Ľubovni
3.12.2018

Vianočné trhy v Starej Ľubovni

Mesto Stará Ľubovňa srdečne pozýva na Vianočné trhy, ktoré sa slávnostne otvoria v dňoch 14. - 15. 12. 2018 v parku na Nám. gen. Štefánika.


Medový perníček, do srdca chodníček
3.12.2018

Medový perníček, do srdca chodníček

Spolok včelárov Slovenska Nová Ľubovňa a obce Nová Ľubovňa Vás srdečne pozýva na VII. ročník podujatia venovaného medu pod názvom "Medový perníček, do srdca chodníček", ktoré sa uskutoční dňa 08. 12. 2018 (sobota) v KD Nová Ľubovňa.


Benefičný koncert
3.12.2018

Benefičný koncert

Agentúra ČVIRO pozýva na Benefičný koncert - unikátna vianočná piano show Jozef Holly & band, ktorý sa uskutoční dňa 21. 12. 2018 o 19:00 hod. v Avalon Palace v Starej Ľubovni.


Vianočná akcia "Obrátený adventný kalendár"
29.11.2018

Vianočná akcia "Obrátený adventný kalendár"

Terénne sociálne pracovníčky a sociálne pracovníčky obce pripravili vianočnú akciu s názvom "Obrátený adventný kalendár". Kto by mal záujem darovať niečo (napr. oblečenie, hračky, potraviny, sladkosti..), môže tak urobiť do 20.12.2018 a priniesť danú vec na OcÚ do kancelárie TSP a TP. Tento balíček bude odovzdaný dňa 20.12.2018 sociálne slabšej rodine z obce, ktorá to potrebuje najviac.


Vývoz plastov, tetrapakov a skla v obci Jakubany
28.11.2018

Vývoz plastov, tetrapakov a skla v obci Jakubany

Obec Jakubany uskutoční dňa 04. 12. 2018 (utorok) zber plastov a tetrapakov a dňa 05. 12. 2018 (streda) zber skla. Upozorňujeme občanov, že zber tetrapakov (obaly z mlieka, džúsov..) vykoná súčasne so zberom plastov v žltých vreciach. Prosíme obaly prepláchnuť a postláčať. Vrecia si vyložte pred svoje smetné nádoby najneskôr ráno v deň zberu, odkiaľ ich pracovnici obce pozbierajú.
Žiadame občanov, aby do nádob v obci určených na tieto plasty a sklo, nevhadzovali žiadny iný odpad.
Ďalej upozornujeme obcanov, aby si odkladali plasty,sklo,papier a kovy vo vreciach nato urcenych, nakolko obec bude aj v roku 2019 pokracovat v separovani


Deň s Mikulášom
26.11.2018

Deň s Mikulášom

Mesto Stará Ľubovňa srdečne pozýva na Deň s Mikulášom, ktorý sa uskutoční dňa 2. decembra 2018 od 15:00 hod. v parku na Nám. generála Štefánika.


Oznam
23.11.2018

Oznam

Oznámenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správa v Starej Ľubovni ohľadne chovu ošípaných.


OZNAM
22.11.2018

OZNAM

Z dôvodu stavebných prác na rekonštrukcii telocvične ZŠ s MŠ Jakubany bude neprejazdná hlavná cesta v tomto úseku v dňoch 22. november (t. j. dnes) a 23. november (t. j. zajtra) v čase od 7:00 do 17:00 hod. Prechod osobnými motorovými vozidlami je možný po bočných zadných uliciach. Odchody autobusov budú v nezmenených časoch, avšak všetky budú odchádzať od požiarnej zbrojnice. Dňa 23. novembra (t. j. zajtra) bude prvý autobus, ktorý bude odchádzať od požiarnej zbrojnice - školský o 7:00 hod. Prosíme vodičov o disciplinovanú jazdu v okolí základnej školy.
Za vzniknuté nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.