Aktuality

Oznam o vykonávaní odpočtu vodomerov
10.10.2018

Oznam o vykonávaní odpočtu vodomerov

Pracovníci Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a. s. budú v našej obci od dnes vykonávať odpočet vodomerov z dôvodu ročného vyúčtovania za dodávku pitnej vody a odvádzanie odpadovej vody do verejnej kanalizácie. Z uvedeného dôvodu v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. § 26 žiadame občanov, aby umožnili prístup k vodomeru. Na odmernom mieste, kde sa nebude dať urobiť odpočet vodomeru, spoločnosť bude akceptovať samoodpočet nahlásený odberateľom.
Kontakt: Callcentrum PVPS 0850 111 800 alebo info@pvpsas.sk


Miestny spolok SČK Jakubany - Pozvánka na výlet
9.10.2018

Miestny spolok SČK Jakubany - Pozvánka na výlet

Miestny spolok SČK v Jakubanoch pozýva svojich členov na výlet do Červeného Kláštora, ktorý sa uskutoční dňa 20.10.2018 (t.j. v sobotu). Cieľom výletu je regenerácia síl v kúpeľoch Smerdžonka (kúpeľ, masáž, sauna a pod.) alebo turistika.


Pozvánka na futbalový zápas
9.10.2018

Pozvánka na futbalový zápas

Telovýchovná jednota Sokol Jakubany pozýva všetkých športových priaznivcov na futbalový zápas 8. kola VI. ligy, v ktorom naše „A“ mužstvo privíta na domácom trávniku súpera z Litmanovej. Zápas sa uskutoční dňa 14. 10. 2018(t.j. túto nedeľu) o 15:00 hod. na futbalovom ihrisku v Jakubanoch.


Naša Vansovej Lomnička
8.10.2018

Naša Vansovej Lomnička

Mesto Stará Ľubovňa srdečne pozýva na 51. ročník recitačnej súťažnej prehliadky. Súťažnej prehliadky sa môže zúčastniť ktorákoľvek recitátorka so záujmom o hovorené slovo po dovŕšení 17. roku života. Súťaž sa bude konať v dňoch 12. - 13.10. 2018 (piatok, sobota) v Obradovej sieni MsÚ.


Oznam
8.10.2018

Oznam

Slovenská pošta oznamuje občanom, že prevádzka pošty v Jakubanoch bude z prevádzkových dôvodov dňa 09. 10. 2018 (utorok) celý deň zatvorená.


Oznam - MUDr. Vorobeľová Jana - Ambulancia pre dospelých
8.10.2018

Oznam - MUDr. Vorobeľová Jana - Ambulancia pre dospelých

MUDr. Jana Vorobeľová, Ambulancia DAPTI v Novej Ľubovni oznamuje svojim pacientom, že v ambulancii sa nebude ordinovať v dňoch 11. 10. 2018 (štvrtok) a 12. 10. 2018 (piatok) z dôvodu účasti na seminári.
Akútne prípady ošetrí MUDr. Poľanský, Mierová 90, Stará Ľubovňa. Nie predpis liekov!!!


Oznam o výkupe papiera
3.10.2018

Oznam o výkupe papiera

V našej obci sa dňa 11. 10. 2018 (štvrtok) od 15:30 - 16:30 hod. pred Obecným úradom uskutoční výkup papiera. Predmetom zberu sú: noviny, časopisy, knihy bez obalov, letáky ale aj katrón. Vykupuje sa aj prepálený kuchynský olej. Spoločnosť Brantner platí hygienickými potrebami (toaletný papier, kuchynské utierky, hygienické vreckovky).


Oznam o vakcinácii líšok proti besnote
3.10.2018

Oznam o vakcinácii líšok proti besnote

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Starej Ľubovni upozorňuje občanov, že v dňoch 08. až 21. október 2018 vykoná orálnu vakcináciu líšok proti besnote - jesenná kampaň 2018.


Zber nefunkčných elektrospotrebičov
2.10.2018

Zber nefunkčných elektrospotrebičov

Spoločnosť H+EKO, spol s r. o. uskutoční v našej obci dňa 08. 10. 2018 (pondelok) v čase od 08:00 hod. zber nefunkčných elektrospotrebičov.


Vývoz plastov, tetrapakov a skla v obci Jakubany
1.10.2018

Vývoz plastov, tetrapakov a skla v obci Jakubany

Obec Jakubany uskutoční dňa 03. 10. 2018 (streda) zber plastov a tetrapakova dňa 04. 10. 2018 (štvrtok) zber skla. Upozorňujeme občanov, že zber tetrapakov (obaly z mlieka, džúsov..) vykoná súčasne so zberom plastov v žltých vreciach. Prosíme obaly prepláchnuť a postláčať. Vrecia si vyložte pred svoje smetné nádoby najneskôr ráno v deň zberu, odkiaľ ich pracovnici obce pozbierajú.
Žiadame občanov, aby do nádob v obci určených na tieto plasty a sklo, nevhadzovali žiadny iný odpad.