Aktuality

Obecný úrad - OZNAM o rekonštrukcii cesty
25.4.2022

Obecný úrad - OZNAM o rekonštrukcii cesty

Obec Jakubany oznamuje občanom, že po dlhodobom úsilí sa aj vďaka Správe a údržbe ciest PSK podarilo dosiahnuť realizáciu rekonštrukcie časti hlavnej cesty na úseku od rodinného domu so súp. číslom 26 až po budovu kaštieľa.
S prácami sa začne dňa 25. 04. 2022 (t.j. pondelok) a tieto práce budú prebiehať do konca mája.
Počas realizácie týchto prác bude v obci prejazdný priebežne len jeden jazdný pruh, a to v súvislosti s frézovaním a následným asfaltovaním vozovky.
Vyzývame preto vodičov, aby počas prác NEPARKOVALI svoje motorové vozidlá na hlavnej ceste a na prejazd obcou využívali viac bočné ulice. Zároveň žiadame občanov o trpezlivosť a zvýšenú pozornosť v danom úseku obce.
Ďakujeme za pochopenie.


22. Apríl - Deň Zeme
22.4.2022

22. Apríl - Deň Zeme

Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Tento sviatok je ovplyvnený pôvodným dňom Zeme, ktorý sa konal počas osláv jarnej rovnodennosti, 21. marca a oslavoval príchod jari. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na vplyv ničenia životného prostredia a rozvíjajúcu sa diskusiu o možných riešeniach.


Hrad Ľubovňa - Otvorenie brán hradu Ľubovňa
22.4.2022

Hrad Ľubovňa - Otvorenie brán hradu Ľubovňa

Pozvánka na slávnostné otvorenie brán hradu Ľubovňa, ktoré sa bude konať dňa 24. 04. 2022.


COVID-19 - nové opatrenia od 21. 04.
22.4.2022

COVID-19 - nové opatrenia od 21. 04.

Vzhľadom na zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie pristupuje rezort zdravotníctva k uvoľňovaniu celoplošných opatrení. Opatrenia sa od 21. 04. 2022 (t.j. štvrtok), zmiernia v oblasti prekrytia dýchacích ciest a domácej karantény úzkych kontaktov. Nosenie respirátora už nebude povinné vo veľkej časti interiérov, vrátane hromadnej dopravy a taxislužieb a ani na hromadných podujatiach. Povinnosť nosiť respirátor sa tak ruší aj v divadlách či MHD. Respirátory budú povinné už iba v zariadeniach sociálnej starostlivosti, nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach.


H+EKO - zber nefunkčného elektroodpadu
21.4.2022

H+EKO - zber nefunkčného elektroodpadu

Dňa 22. 04. 2022 (t. j. piatok) o 08:00 hod. spoločnosť H+EKO uskutoční zber nefunkčných elektrospotrebičov (napr. chladničky, práčky, sporáky, žehličky, tlačiarne, PC, rádia, batérie...a pod.). Elektroodpad je potrebné vyložiť na viditeľnom mieste pred svoje smetné nádoby alebo bránky, najneskôr ráno pred 08:00hod.


Nohejbalový turnaj o putovný pohár starostu obce Jakubany
19.4.2022

Nohejbalový turnaj o putovný pohár starostu obce Jakubany

Pozvánka na Nohejbalový turnaj o putovný pohár starostu obce Jakubany, ktorý sa uskutoční dňa 23. 04. 2022 (t.j. sobota) v telocvični ZŠ s MŠ v Jakubanoch.
Prihlásiť družstvo do turnaja môžete najneskôr do 19. 04. 2022 do 17:00 hod.


VSD Košice - prerušenie distribúcie eletriny
19.4.2022

VSD Košice - prerušenie distribúcie eletriny

Východoslovenská distribučná, a.s. Košice týmto oznamuje, že v dňoch
22. 04. 2022 od 08:40 do 13:30 hod. (t.j. piatok)
05. 05. 2022 od 08:10 do 15:50 hod. (t.j. štvrtok)
je naplánované v obci Jakubany prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu prác bezprostredne súvisiacich s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy.
V prílohe nájdete čísla domu domácností, ktorých sa to týka.


Veľkonočné prianie
14.4.2022

Veľkonočné prianie

Starosta obce Jakubany JUDr. Jozef Mačuga a kolektív pracovníkov OcÚ želajú všetkým občanom príjemné a požehnané veľkonočné sviatky, veľa lásky, rodinnej pohody, radosti a spokojnosti.


Obecný úrad - OZNAM
14.4.2022

Obecný úrad - OZNAM

Obecný úrad v Jakubanoch bude dňa 14. 04. 2022 (t.j. štvrtok) z prevádzkových dôvodov celý deň ZATVORENÝ.


Jukka - oznam o predaji
13.4.2022

Jukka - oznam o predaji

Firma JUKKA bude v našej obci dňa 19. 04. 2022 (t.j. utorok) od 09:00 do 09:45 hod. pri požiarnej zbrojnici ponúkať na predaj rôzne druhy stromčekov k výsadbe: jablone a hrušky, marhule, nektarinky, broskyne, slivky, čerešne, višne, olivy, granátové jablká, baza čierna, orech štepený, maliny žlté, červené, čierne, černice, jahody, rakytník, čučoriedky, ruže a pod.
Viac informácií nájdete na letákoch vo vašich poštových schránkach.