Aktuality

PD Nová Ľubovňa - oznam
25.6.2020

PD Nová Ľubovňa - oznam

Oznam Poľnohospodárskeho družstva v Novej Ľubovni o vykonaní postrekov.


Slovak Telekom a.s. - vybudovanie optickej siete v obci
25.6.2020

Slovak Telekom a.s. - vybudovanie optickej siete v obci

Spoločnosť Slovak Telekom a.s. pripravuje v našej obci vybudovanie optickej siete. Viac v prílohe.


Deň otcov - 21. jún 2020
21.6.2020

Deň otcov - 21. jún 2020

Druhú májovú nedeľu oslavujú sviatok všetky matky. Svoj deň však majú aj otcovia, ktorý pripadá na tretiu júnovú nedeľu. V túto nedeľu si pripomíname dôležitosť otca v rodine a pri výchove detí. Ide o medzinárodný deň, takže sa neoslavuje len na Slovensku, ale aj mnohých ďalších krajinách.


Oznam o zrušení kultúrneho podujatia
18.6.2020

Oznam o zrušení kultúrneho podujatia

Obec Jakubany oznamuje občanom, že na základe momentálnej situácie na území Slovenska, ako aj prijatých platných opatrení,ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva SR pri organizovaní hromadných kultúrnych podujatí, sme po zrelej úvahe pristúpili k rozhodnutiu, že naše tradičné kultúrne podujatie "Na švatoho Jána" sa tento rok neuskutoční.
Ďakujeme za pochopenie.


Oznámenie o ukončení núdzového stavu na území SR dňom 13.6.2020
15.6.2020

Oznámenie o ukončení núdzového stavu na území SR dňom 13.6.2020

Núdzový stav sa skončí uplynutím soboty 13. júna 2020. Návrh na zrušenie núdzového stavu, ktorý vláda v dôsledku pandémie nového konavírusu vyhlásila 16. marca 2020, predložil minister vnútra Roman Mikulec na rokovanie vlády v stredu 10. júna 2020.
Mimoriadna situácia vyhlásená uznesením vlády z 11. marca 2020 však trvá naďalej aj po ukončení núdzového stavu.


COVID-19 - Prijaté opatrenia (platné od 10. 06. 2020)
10.6.2020

COVID-19 - Prijaté opatrenia (platné od 10. 06. 2020)

Ministerstvo vnútra SR zverejnilo informáciu, že od 10. júna 2020 sa uvoľní viacero ďalších protiepidemických opatrení. Viac v prílohe.


Oznam - Zberné miesto
10.6.2020

Oznam - Zberné miesto

Obec Jakubany oznamuje občanom, že dňa 11. 06. 2020 (t.j. štvrtok) a dňa 12. 06. 2020 (t.j. piatok) bude Zberné miesto (dvor) z prevádzkových dôvodov celý deň ZATVORENÝ. Dňa 13. 06. 2020 (t.j. sobota) bude otvorený.
Prosíme o rešpektovanie tohto oznamu!


SVP, š.p. - vykonanie údržby hrádze potoka Jakubianka
8.6.2020

SVP, š.p. - vykonanie údržby hrádze potoka Jakubianka

Obec Jakubany oznamuje občanom, že pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. ako správcu vodných tokov a povodí na Slovensku budú od dnešného dňa (t.j. 28. 05. 2020) vykonávať údržbu hrádze na celom úseku úseku potoka Jakubianka. Predpokladaná dĺžka trvania prác je približne týždeň v závislosti od vhodných klimatických a poveternostných podmienok. Týmto vyzývame všetkých občanov, aby odstránili všetok stavebný materiál a drevo, ktoré sa nachádza v blízkosti hrádze, aby tak nebránili v prejazde mechanizmov SVP, š.p..


Vývoz plastov, tetrapakov a skla v obci Jakubany
8.6.2020

Vývoz plastov, tetrapakov a skla v obci Jakubany

Dňa 10. 06. 2020 (t. j. streda) sa v našej obci uskutoční zber plastov a tetrapakov a dňa 11. 06. 2020 (t.j. štvrtok) zber skla. Upozorňujeme občanov, že zber tetrapakov (obaly z mlieka, džúsov..) vykoná súčasne so zberom plastov v žltých vreciach. Prosíme obaly prepláchnuť a postláčať. Vrecia si vyložte NA VIDITEĽNOM MIESTE pred svoje smetné nádoby alebo bránky najneskôr ráno v deň zberu, odkiaľ ich pracovníci obce pozbierajú.


5. Jún - Svetový deň životného prostredia
5.6.2020

5. Jún - Svetový deň životného prostredia

Tento deň je spomienkou na prvú konferenciu OSN o životnom prostredí, ktorá sa konala v dňoch 5. až 16. júna 1972 v Stockholme pod heslom "Je len jedna Zem". V nadväznosti na odporúčania konferencie schválilo 27. valné zhromaždenie OSN 15. decembra 1972 Environmentálny program OSN /UNEP/ a vyhlásilo 5. jún za Svetový deň životného prostredia.