Aktuality

EKOS - oznam
31.3.2021

EKOS - oznam

Spoločnosť EKOS oznamuje občanom, že z dôvodu Veľkonočných sviatkov sa posúva vývoz tuhého komunálneho odpadu z KUKA nádob o 1 deň, a teda na dňa 06. 04. 2021 (t.j. utorok).


Veľký týždeň - poriadok bohoslužieb
31.3.2021

Veľký týždeň - poriadok bohoslužieb

Gréckokatolícky farský úrad týmto oznamuje občanom liturgický poriadok na Veľký týždeň od 29.03.2021 do 04.03.2021.
V prílohe nájdete odkaz na link, kde môžete sv. liturgie sledovať a poriadok bohoslužieb.


Sčítanie obyvateľov 2021 - posledné 2 dni samosčítania
30.3.2021

Sčítanie obyvateľov 2021 - posledné 2 dni samosčítania

Do 31. marca 2021 je možné sčítať seba a svojich blízkych. Po tomto termíne už nebude možné samosčítanie.
Ďakujeme všetkým občanom, ktorí si túto povinnosť už splnili a zároveň chceme vyzvať tých občanov, ktorí sa ešte nesčítali, aby využili možnosť elektronického samosčítania, poprípade pomohli a sčítali aj svojich blízkych.
Údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára uvedie sa vzťahujú k rozhodujúcemu okamihu sčítania, teda k 31. 12. 2020.


ZŠ s MŠ - Zápis detí do prvého ročníka základnej školy
30.3.2021

ZŠ s MŠ - Zápis detí do prvého ročníka základnej školy

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Jakubanoch oznamuje, že v dňoch 12. 04. - 16. 04. 2021 sa uskutoční elektronický zápis do prvého ročníka v školskom roku 2021/2022. Zápisu sa povinne zúčastnia deti narodené v období od 01. 09. 2014 do 31. 08. 2015 a deti s odkladom školskej dochádzky zo školského roka 2020/21.


Obecný úrad - OZNAM
29.3.2021

Obecný úrad - OZNAM

Obecný úrad oznamuje občanom, že v priebehu 10:40 - 11:40 hod. bude prebiehať SKÚŠKA a OPRAVA MIESTNEHO ROZHLASU.

Ďakujeme za pochopenie.


OR HaZZ Stará Ľubovňa - ochrana lesov pred požiarmi
29.3.2021

OR HaZZ Stará Ľubovňa - ochrana lesov pred požiarmi

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni apeluje na všetkých občanov, aby v záujme zníženia požiarovosti a predchádzania požiarov v súlade so zákonom o ochrane pred požiarmi dôsledne dodržiavali viaceré opatrenia.


Výsledky antigénového testovania v obci Jakubany (28. 03. 2021)
29.3.2021

Výsledky antigénového testovania v obci Jakubany (28. 03. 2021)

Počas antigénového testovania na ochorenie COVID-19 v obci Jakubany dňa 28. 03. 2021 (t.j. nedeľa) bolo otestovaných 310 osôb, z toho 1 osoba bola pozitívna.


28. Marec - deň učiteľov
29.3.2021

28. Marec - deň učiteľov

"Človek sa môže stať človekom len pomocou výchovy, nie je ničím, iba tým, čím ho robí výchova."
(J. A. Komenský)


COVID-19 - aktualizácia
25.3.2021

COVID-19 - aktualizácia

Od 20. marca 2021 v čase od 05:00 hod. do 01:00 hod. nasledujúcej noci platí zákaz vychádzania a to do odvolania, najneskôr však do konca núdzového stavu, teda uplynutím 28. apríla 2021.


Zmena času zo zimného na letný - 28. 03. 2021
24.3.2021

Zmena času zo zimného na letný - 28. 03. 2021

Aj v roku 2021 dôjde k úprave času na letný a zimný. Ku zmene na letný čas, posunutím o jednu hodinu dopredu, dôjde v čase 2:00 hod na 3:00 hod dňa 28. 3. 2021 (t.j. nedeľa).