Aktuality

EKOS - vývoz tuhého komunálneho odpadu
20.12.2023

EKOS - vývoz tuhého komunálneho odpadu

Z dôvodu vianočných sviatkov sa posúva zber tuhého komunálneho odpadu - žltá, biela aj červená nálepka!. Spoločnosť EKOS vykoná zber KUKA nádob dňa 23.12.2023 (t.j. sobota) !!!


Obecný úrad - OZNAM
20.12.2023

Obecný úrad - OZNAM

Obecný úrad v Jakubanoch bude z dôvodu vianočných sviatkov dňa 22. 12. 2023 (t.j. piatok) a dňa 27. 12. 2023 (t.j. streda) z prevádzkových dôvodov zatvorený.


Zber plastov, tetrapakov a kovu v obci Jakubany (Spoločný zber)
20.12.2023

Zber plastov, tetrapakov a kovu v obci Jakubany (Spoločný zber)

Obec Jakubany oznamuje občanom, že dňa 22. 12. 2023 (t.j. piatok) sa v našej obci uskutoční zber plastov, tetrapakov a kovu v spoločnom žltom resp. čiernom vreci, ktoré je potrebné zviazať špagátom.
Žlté resp. čierne vrecia si vyložte NA VIDITEĽNOM MIESTE pred svoje smetné nádoby alebo bránky večer, najneskôr však ráno o 6:30 hod.!, odkiaľ ich pracovníci firmy EKOS pozbierajú.


ZŠ s MŠ Jakubany - Riaditeľské voľno
20.12.2023

ZŠ s MŠ Jakubany - Riaditeľské voľno

Riaditeľ Základnej školy s materskou školou v Jakubanoch oznamuje, že podľa § 150 ods.5 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje riaditeľské voľno dňa 22. decembra 2023 (t. j. piatok) pre deti materskej školy a žiakov základnej školy z prevádzkových dôvodov.

V tento deň bude základná škola s materskou školou zatvorená a v prevádzke nebudú ani školský klub detí a školská jedáleň.


Zberné miesto - OZNAM
19.12.2023

Zberné miesto - OZNAM

Dňa 20. 12. 2023 (t.j. streda) bude Zberné miesto (dvor) z prevádzkových dôvodov celý deň ZATVORENÝ. Prosíme o rešpektovanie tohto oznámenia.


VIANOCE S DEŤMI - pozvánka
13.12.2023

VIANOCE S DEŤMI - pozvánka

ZŠ s MŠ Jakubany a starosta obce JUDr. Jozef Mačuga Vás srdečne pozývajú na vianočný program "VIANOCE S DEŤMI", ktorý sa uskutoční dňa 15.12.2023 (t.j. piatok) od 16:30 hod. v kultúrnom dome v Jakubanoch.
VSTUP: 1,00 €


Zber skla v obci Jakubany
13.12.2023

Zber skla v obci Jakubany

Obec Jakubany oznamuje občanom, že dňa 18. 12. 2023 (t.j. pondelok) sa v našej obci uskutoční zber skla. Zelené resp. čierne vrecia si vyložte NA VIDITEĽNOM MIESTE pred svoje smetné nádoby alebo bránky večer, najneskôr však ráno o 6:30 hod., odkiaľ ich pracovníci obce pozbierajú.


BUS KARPATY - vybavenie čipovej karty
13.12.2023

BUS KARPATY - vybavenie čipovej karty

Bezplatná čipová karta od 11. Do 15. Decembra 2023
Získanie bezkontaktnej čipovej karty na prímestskú autobusovú dopravu v Prešovskom kraji bude od 11. do 15. decembra zadarmo. Samospráva chce motivovať cestujúcich, aby namiesto hotovosti používali dopravné karty.


BUS KARPATY - Cestovný poriadok (platný od 10.12.2023)
12.12.2023

BUS KARPATY - Cestovný poriadok (platný od 10.12.2023)

Nový cestovný poriadok pre autobusy BUS Karpaty Jakubany - Stará Ľubovňa a späť, platné od 10. 12. 2023 nájdete v prílohe


VIANOČNÝ FUTSALOVÝ TURNAJ - pozvánka
8.12.2023

VIANOČNÝ FUTSALOVÝ TURNAJ - pozvánka

Futbalový oddiel Telovýchovnej jednoty Sokol Jakubany pozýva všetkých športových priaznivcov na jubilejný 10. ročník Vianočného futsalového turnaja, ktorý sa uskutoční dňa 27.12.2023 (t.j. utorok) od 9:30 hod. v telocvični ZŠ s MŠ v Jakubanoch.

INFORMÁCIE K PRIHLÁSENIU MUŽSTIEV:
Štartovné: 40 eur / mužstvo (zahŕňa obed a občerstvenie)
Max. počet hráčov: 8 / mužstvo
Termín: najneskôr do 22.12.2023
Kontakt: 0915 329 891 alebo 0948 519 980

Nastavenia cookies