Aktuality

Zber skla v obci Jakubany - ZRUŠENÉ
16.1.2023

Zber skla v obci Jakubany - ZRUŠENÉ

Zber skla, ktorý bol plánovaný dňa 16.01.2023 (t.j. pondelok) je z prevádzkových dôvodov ZRUŠENÝ !!! Náhradný termín bude oznámený prostredníctvom rozhlasu, sms, webovej a facebookovej stránky obce.
Ďakujeme za pochopenie.


Zber skla v obci Jakubany
14.1.2023

Zber skla v obci Jakubany

Obec Jakubany oznamuje občanom, že dňa 16. 01. 2023 (t.j. pondelok) sa v našej obci uskutoční zber skla. Zelené resp. čierne vrecia si vyložte NA VIDITEĽNOM MIESTE pred svoje smetné nádoby alebo bránky večer, najneskôr však ráno, odkiaľ ich pracovníci obce pozbierajú.


OZNAM - Pyrotechnika
13.1.2023

OZNAM - Pyrotechnika

Obecný úrad a Základná škola s materskou školou v Jakubanoch týmto upozorňujú rodičov a ich deti, že obec Jakubany v roku 2020 schválila „Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 o používaní pyrotechnických výrobkov v katastrálnom území obce Jakubany“. Obec Jakubany zakazuje počas celého roka používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1 a T1 (napr. petardy, rakety, delobuchy, zábleskové petardy, a pod.). Tento zákaz neplatí dňa 31.12. v čase od 16:00 do 24:00 hod. a 01.01. v čase od 00:00 do 03:00 hod.

V priebehu posledných dní dochádza zo strany detí a mládeže k ničeniu obecného majetku na verejnom priestranstve používaním tejto pyrotechniky (najmä hracie prvky na Detskom ihrisku Lienka), plašenie zvierat a rušenie občanov obce. Vzhľadom k tomu, upozorňujeme rodičov týchto detí, že je možné im vyrubiť pokutu za používanie pyrotechniky a taktiež náhradu za spôsobené škody na majetku obce.


Webová stránka obce - informácia
11.1.2023

Webová stránka obce - informácia

Obec Jakubany dáva do pozornosti funkciu zobrazovania kalendára ZBERU ODPADU - separovaný a komunálny na webovej stránke obce.
V dolnej časti webovej stránky nájdete najbližší termín zberu, po kliknutí na ZOBRZIŤ VIAC+ sa Vám zobrazí kalendár zberu na celý rok 2023.
Nachádza sa tam aj funkcia VYTLAČIŤ kalendár zberu.


NOVOROČNÉ PRIANIE
3.1.2023

NOVOROČNÉ PRIANIE

Všetko krásne v Novom roku, dobrých ľudí hneď po boku.
Veľa šťastia, veľa zdravia,
nech sa všetky Vaše plány daria.
Do Nového roka oceán šťastia, more lásky,
rieku priateľstva a potok zdravia,
pramienok nádeje a ani kvapku sklamania
Vám praje starosta obce JUDr. Jozef Mačuga a kolektív pracovníkov OcÚ.


Zberné miesto - OZNAM
28.12.2022

Zberné miesto - OZNAM

Dňa 28. 12. 2022 (t.j. streda) a dňa 30. 12. 2022 (t.j. piatok) bude Zberné miesto (dvor) z prevádzkových dôvodov celý deň ZATVORENÝ. Prosíme o rešpektovanie tohto oznámenia.


VIANOČNÝ POZDRAV
22.12.2022

VIANOČNÝ POZDRAV

Požehnané a pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu blízkych a v novom roku všetko dobré, veľa zdravia, spokojnosti a úspechov
Vám želá starosta obce JUDr. Jozef Mačuga a kolektív pracovníkov OcÚ Jakubany.


Spoločnosť EKOS - oznam
22.12.2022

Spoločnosť EKOS - oznam

Spoločnosť EKOS oznamuje občanom, že z dôvodu Vianočných sviatkov (Druhý sviatok vianočný) sa posúva vývoz tuhého komunálneho odpadu z KUKA nádob (žltá a biela nálepka) o 1 deň, a teda na dňa 27. 12. 2022 (t.j. utorok).


Zberné miesto - OZNAM
21.12.2022

Zberné miesto - OZNAM

Dňa 21. 12. 2022 (t.j. streda), 28. 12. 2022 (t.j. streda) a dňa 30. 12. 2022 (t.j. piatok) bude Zberné miesto (dvor) z prevádzkových dôvodov celý deň ZATVORENÝ. Prosíme o rešpektovanie tohto oznámenia.


TJ Sokol - Pozvánka na Vianočný futsalový turnaj
21.12.2022

TJ Sokol - Pozvánka na Vianočný futsalový turnaj

Futbalový oddiel Telovýchovnej jednoty Sokol Jakubany pozýva všetkých športových priaznivcov na 9. ročník Vianočného futsalového turnaja, ktorý sa uskutoční dňa 27.12.2022 (t.j. utorok) od 9:30 hod. v telocvični ZŠ s MŠ v Jakubanoch.

INFORMÁCIE K PRIHLÁSENIU MUŽSTIEV:
Štartovné: 40 eur / mužstvo (zahŕňa obed a občerstvenie)
Max. počet hráčov: 8 / mužstvo
Termín: najneskôr do 23.12.2022
Kontakt: 0915 329 891 alebo 0948 519 980

Nastavenia cookies