Aktuality

Oznam o prerušení dodávky elektrickej energie v obci
22.3.2019

Oznam o prerušení dodávky elektrickej energie v obci

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje občanom obce Jakubany, že v mesiaci marec bude prerušená distribúcia elektriny v určitých lokalitách v obci (v prílohe sú rozpísané čísla domov, kde bude odstavená elekt. energia).


Valné zhromaždenie Urbariátu v Novej Ľubovni
21.3.2019

Valné zhromaždenie Urbariátu v Novej Ľubovni

Urbariát, pozemkové spoločenstvo vlastníkov Nová Ľubovňa pozýva vlastníkov spoločných nehnuteľností na Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva 07.04.2019 (nedeľa) o 14:00 hod. v Kultúrnom dome v Novej Ľubovni.


Výročná členská schôdza - Miestny spolok Slovenského červeného kríža
18.3.2019

Výročná členská schôdza - Miestny spolok Slovenského červeného kríža

Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Jakubanoch pozýva svojich členov na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 23. 03. 2019 (sobota) o 16:00 hod. v priestoroch KD v Jakubanoch.


Svetový deň vody - 22. 3. 2019
18.3.2019

Svetový deň vody - 22. 3. 2019

Voda je základnou podmienkou pre existenciu života na Zemi. Pri príležitosti Svetového dňa vody poskytne RÚVZ v Starej Ľubovni dňa 21. 03. 2019 (štvrtok) odborné poradenstvo a zároveň bude zabezpečené orientačné vyšetrenie vzoriek vôd z individuálnych vodných zdrojov pomocou testovacích prúžkov na stanovenie obsahu dusitanov a dusičnanov.


Výsledky volieb na prezidenta SR, konané dňa 16.03.2019 - 1. kolo
17.3.2019

Výsledky volieb na prezidenta SR, konané dňa 16.03.2019 - 1. kolo

Výsledky volieb na prezidenta Slovenskej republiky, konané dňa 16. 03. 2019 v obci Jakubany - 1. kolo


Oznam
14.3.2019

Oznam

Vedúca predajne Coop Jednota (pri kostole) oznamuje občanom, že dňa 14. 03. 2019 (štvrtok) od 9:00 hod. bude predajňa zatvorená z dôvodu inventúry.


Oznam
28.2.2019

Oznam

Urbárska spoločnosť obce Jakubany týmto oznamuje občanom, že v zmysle prípisu Okresného úradu Prešov, odbor opravných prostriekov počnúc dnešným dňom až do 31. 03. 2019 určuje stav núdze, a teda vydáva zákaz pohybu osobnými automobilmi/motorkami po lesných komunikáciach od 20:00 hod /večera/ do 06:00 hod. /rána/ z dôvodu rušenia zveri. V prípade porušenia uvedeného zákazu bude porušiteľ znášať následky.


Vývoz plastov, tetrapakov, skla a kovov v obci Jakubany
26.2.2019

Vývoz plastov, tetrapakov, skla a kovov v obci Jakubany

Obec Jakubany uskutoční dňa 05. 03. 2019 (utorok) zber plastov a tetrapakov, dňa 06. 03. 2019 (streda) zber skla a dňa 07. 03. 2019 (štvrtok) zber kovov (konzervy, plechovky..).
Upozorňujeme občanov, že zber tetrapakov (obaly z mlieka, džúsov..) vykoná súčasne so zberom plastov v žltých vreciach. Prosíme obaly prepláchnuť a postláčať.
Vrecia si vyložte pred svoje smetné nádoby najneskôr ráno v deň zberu, odkiaľ ich pracovnici obce pozbierajú.
Žiadame občanov, aby do nádob v obci určených na tieto plasty, sklo, kovy nevhadzovali žiadny iný odpad. Ďalej upozorňujeme občanov, aby si odkladali plasty,sklo,papier a kovy vo vreciach nato určených, nakoľko obec bude aj v naďalej pokračovať v separovaní!


Oznam
26.2.2019

Oznam

Slovenská pošta oznamuje občanom, že prevádzka pošty v Jakubanoch bude z prevádzkových dôvodov dňa 26. 02. 2019 (utorok) otvorená len od 07:30 do 12:00 hod.


Oznam - voľné pracovné miesto
22.2.2019

Oznam - voľné pracovné miesto

Spoločnosť Panasonic Industrial Device Slovakia v Starej Ľubovni oznamuje , že príjme do zamestnania záujemcov o pracovnú pozíciu Operátor/operátorka vo výrobe.