Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská Dohoda 28.4.2011 Dohoda o splátkach pokuty Úrad pre verejné obstarávanie 31797903  1 552,87 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 85/2016 12.10.2016 Dohoda o spolupráci v rámci programu "Sťahovanie výrobkov z trhu" na základe nariadenia... Ovocinárske družstvo BONUM 35837829   
Detail Zmluva Dodávateľská 166/2018 15.6.2018 Dohoda o účinkovaní folklórneho súboru Jazero Občianske združenie pri OcÚ 42090865  500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 214/2012 14.5.2012 Dohoda o ukončení Mandátnej zmluvy č. 54/023/09 na bankovú záruku k výstavbe bytového domu... Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Zmluva Dodávateľská 218/2012 30.5.2012 Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP č. 320/2010-IZ-5.0/V Fond sociálneho rozvoja 30854687   
Detail Zmluva Dodávateľská 67-2019 9.10.2019 Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo zo dňa 10.5.2019 MEDIINVEST s.r.o. 45483078   
Detail Zmluva Dodávateľská 55-2019 26.7.2019 Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu Dušan Olekšák    
Detail Zmluva Dodávateľská 213 9.4.2012 Dohoda o vykonaní prác na stavbe Chodník pre peších v obci Jakubany Ján Rejda a Jozef Michňa 17122627  12 388,55 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 204/2012 16.3.2012 Dohoda o vysporiadaní podielového spoluvlastníctva Fáberová Anna    
Detail Zmluva Dodávateľská bez čísla 19.12.2011 Dohoda o vytvorení umeleckého výkonu. Ukrajinský zbor Karpaty - ZO č. 4 ZRUSR 00177725  200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 167/2018 20.6.2018 Dohoda o zabezpečení hudobnej produkcie - ozvučenie na akcii "Na šv.Jána" dňa 24. 6. 2018 Ing. Radoslav Petruš   400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 135/§51/2011 30.9.2011 Dohoda o zabezpečení podmienok na absolventskú prax Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská 29/2015 7.8.2015 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská 109-2020 25.5.2020 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou MOS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  9 062,10 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2018 12.12.2018 Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o poskytovaní verejných služieb T Com Slovak Telekom 35763469   
Detail Zmluva Dodávateľská 89/2016 25.11.2016 Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam Mikuláš Štucka    
Detail Faktúra došlá 2028023612 11.2.2011 Doplatok za predplatné - Finančný spravodajca 2010 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31532503  1,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012/287 - 2012/300 4.12.2012 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2013/148 - 2013/160 14.8.2013 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2013/161 - 2013/169 30.8.2013 Došlé faktúry sumár A Sumár