Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 241/2012 22.11.2012 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb - č. zmluvy B 0360773 Orange Slovensko a.s. 35697270   
Detail Objednávka vyšlá 56 - 57/2012 22.11.2012 Sumár objednávok A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2012/283 - 2012/286 30.11.2012 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 58/2012 - 60/2012 30.11.2012 Sumár objednávok A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2012/287 - 2012/300 4.12.2012 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 2012/61 - 2012/64 13.12.2012 Vystavené objednávky sumár
A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2012/301 - 2012/312 13.12.2012 Došlé faktúry sumár Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 243/2012 4.12.2012 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd budova OU a Kultúr.domu č. zmluvy ... Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľská 244/2012 4.12.2012 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd budova "staré MNV" č. zmluvy ... Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľská 245/2012 4.12.2012 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd - budova Kaštieľ-MŠ č. zmluvy ... Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľská 246/2012 4.12.2012 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve Rybovičová Katarína    
Detail Objednávka vyšlá 65/2012 18.12.2012 Objednávka na plastové okno pre budovu požiarnej zbrojnice KALETA, s.r.o. 45593370   
Detail Objednávka vyšlá 2012/66 - 2012/67 27.12.2012 Vystavené objednávky A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2012/313-2012/326 28.12.2012 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2012/327 - 2012/337 10.1.2013 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 1/2013 7.1.2013 Objednávka na stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674   
Detail Objednávka vyšlá 2/2013 18.1.2013 Objednávka na školenie pracovníka MIVEX - Mgr. Miroslav Veliký 33277575   
Detail Objednávka vyšlá 3/2013 1.2.2013 Objednávka na nákup kníh Kníhkupectvo    
Detail Faktúra došlá 2013/1 - 2013/13 1.2.2013 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 2013/4 - 2013/6 13.2.2013 Sumár objednávok A Sumár    
Nastavenia cookies