Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 48/2012 2.8.2012 Objednávka na vyhotovenie listov vlastníctva Obce Jakubany Správa katastra 3780173   
Detail Faktúra došlá 2012/191 - 2012/200 3.8.2012 Došlé faktúry Sumár 2012 A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2012/200 - 2012/215 10.8.2012 Došlé faktúry Sumár 2012 A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 49/2012 20.8.2012 Objednávka na prepravu dôchodcov do Lutiny Mačuga Ján 33084939   
Detail Faktúra došlá 2012/216 - 2012/ 222 28.8.2012 Došlé faktúry Sumár 2012 A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2012/223 - 2012/238 19.9.2012 Došlé faktúry - sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 50/2012 19.9.2012 Objednávka na posteľnú bielizeň pre akciu "Deň úcty k starším" na rok 2012 EMI Jana Cicmanova 34346252   
Detail Objednávka vyšlá 51/2012 27.9.2012 Objednávka na prepravu členov súboru Kečera Mačuga Ján 33084939   
Detail Zmluva Dodávateľská 229/2012 28.9.2012 Dodatok č. 1 k Dohode č. 8/§52/2012/NPV-2 o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Faktúra došlá 2012/239 - 2012/251 28.9.2012 Došlé faktúry - sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 231/2012 4.10.2012 Darovacia zmluva na pozemky Urbárska spoločnosť obce Jakubany, pozemkové spol 31305237   
Detail Faktúra došlá 2012/252 - 2012/261 9.10.2012 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2012/262 - 2012/266 19.10.2012 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 237/2012 30.10.2012 Zmluva o poskytovaní služieb 3. dodatok k zmluve Mytníková Katarína 33069654   
Detail Zmluva Dodávateľská 238/2012 31.10.2012 Zmluva o nájme bytu Tomáš Stempa    
Detail Objednávka vyšlá 53/2012 31.10.2012 Objednávka materiálu na vianočnú výzdobu Elektro Alica 31004369   
Detail Faktúra došlá 2012/267 - 2012/273 31.10.2012 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 55/2012 9.11.2012 Objednávka na prepravu dôchodcov do Vyšných Ružbách Mačuga Ján 33084939   
Detail Faktúra došlá 2012/274 - 2012/282 9.11.2012 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 239/2012 19.11.2012 Dodatok č. 2 k Dohode č. 8/§52/2012/NPV-2 o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Nastavenia cookies