Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 330-2023 28.7.2023 Zmluva č. 13/2023 o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných
údajov
MyID s.r.o. 55411576  35.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 179-2021 12.10.2021 Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania Spojená škola 53265301   
Detail Zmluva Dodávateľská 225-2022 17.5.2022 Praktické vyučovanie formou odbornej praxe Spojená škola 53265301  0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská 257-2022 29.9.2022 Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania Spojená škola 53265301  0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská 316-2023 22.5.2023 Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania Spojená škola 53265301  0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská 328-2023 20.7.2023 Zmluva o dielo BaUstav corporation s.r.o. 52841111  1,200.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 8-2024 23.1.2024 Zmluva o poskytovaní služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti 52839052  2,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 319-2023 16.6.2023 Zmluva o spolupráci na projekte Digitálny žiak Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR 52828123  0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská 99-2020 13.3.2020 Zmluva č. ZO/2020WB16596-2 o zabezpečení výkonu činnosti poradného konzultanta Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. 52695352  130.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 102-2020 22.4.2020 Mandátna zmluva na externý manažér projektu "Bezpečný život v obci Jakubany" INTEL Project, s.r.o. 52655695  5,020.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 31/2019 17.4.2019 Zmluva o dielo na projektovú dokumentáciu MŠ SL PROJEKT s.r.o. 52125980  12,750.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 226-2022 24.5.2022 vypracovanie projektovej dokumentácie: Prístavba ZŠ s MŠ SL PROJEKT, s.r.o. 52125980  13,400.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 175-2021 4.8.2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Regióny č. 24/2021 Ekofond SPP, n. o. 52116166  1,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 32/2019 27.4.2019 Zmluva o dielo na výrobu a montáž oceľovej konštrukcie zberného dvora DINOX - kovovýroba s.r.o. 52030091  23,532.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 307-2023 18.4.2023 Zmluva o poskytovaní služieb - Externý manažér projektu "Bezpečný život v obci Jakubany" MEL Project s.r.o. 51311003  5,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 187/2018 8.10.2018 Zmluva o poskytnutí FP č-18-332-00384 na akciu "Na šv.Jána 2018" Fond na podporu kultúry národnostných menšín 51049775  3,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 44/2019 17.6.2019 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na podporu kultúry národnostných menšin na akciu... Fond na podporu kultúry národnostných menšín 51049775  2,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 125-2020 31.8.2020 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-322-00823
na predstavenie súboru PUĽS
Fond na podporu kultúry národnostných menšín 51049775  900.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 272-2022 19.12.2022 Poskytnutie dotácie na vystúpenie Poddukelského umeleckého ľudového súboru Fond na podporu kultúry národnostných menšín 51049775  1,100.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 273-2022 19.12.2022 Poskytnutie dotácie na Folklórne slávnosti pri príležitosti oslavy 700. výročia prvej... Fond na podporu kultúry národnostných menšín 51049775  3,000.00 EUR 
Nastavenia cookies