Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 179-2021 12.10.2021 Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania Spojená škola 53265301   
Detail Zmluva Dodávateľská 225-2022 17.5.2022 Praktické vyučovanie formou odbornej praxe Spojená škola 53265301  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 257-2022 29.9.2022 Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania Spojená škola 53265301  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 316-2023 22.5.2023 Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania Spojená škola 53265301  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 99-2020 13.3.2020 Zmluva č. ZO/2020WB16596-2 o zabezpečení výkonu činnosti poradného konzultanta Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. 52695352  130,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 102-2020 22.4.2020 Mandátna zmluva na externý manažér projektu "Bezpečný život v obci Jakubany" INTEL Project, s.r.o. 52655695  5 020,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 31/2019 17.4.2019 Zmluva o dielo na projektovú dokumentáciu MŠ SL PROJEKT s.r.o. 52125980  12 750,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 226-2022 24.5.2022 vypracovanie projektovej dokumentácie: Prístavba ZŠ s MŠ SL PROJEKT, s.r.o. 52125980  13 400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 175-2021 4.8.2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Regióny č. 24/2021 Ekofond SPP, n. o. 52116166  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 32/2019 27.4.2019 Zmluva o dielo na výrobu a montáž oceľovej konštrukcie zberného dvora DINOX - kovovýroba s.r.o. 52030091  23 532,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 307-2023 18.4.2023 Zmluva o poskytovaní služieb - Externý manažér projektu "Bezpečný život v obci Jakubany" MEL Project s.r.o. 51311003  5 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 187/2018 8.10.2018 Zmluva o poskytnutí FP č-18-332-00384 na akciu "Na šv.Jána 2018" Fond na podporu kultúry národnostných menšín 51049775  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 44/2019 17.6.2019 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na podporu kultúry národnostných menšin na akciu... Fond na podporu kultúry národnostných menšín 51049775  2 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 125-2020 31.8.2020 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-322-00823
na predstavenie súboru PUĽS
Fond na podporu kultúry národnostných menšín 51049775  900,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 272-2022 19.12.2022 Poskytnutie dotácie na vystúpenie Poddukelského umeleckého ľudového súboru Fond na podporu kultúry národnostných menšín 51049775  1 100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 273-2022 19.12.2022 Poskytnutie dotácie na Folklórne slávnosti pri príležitosti oslavy 700. výročia prvej... Fond na podporu kultúry národnostných menšín 51049775  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 121-2020 25.8.2020 Mandátna zmluva na externý manažment realizácie projektu "Bezpečný život v obci Jakubany" Marek Vanko 50906321  5 008,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 290-2023 9.3.2023 Odstúpenie od Zmluvy: Externý manažér realizácie projektu: Bezpečný život v obci Jakubany Marek Vanko 50906321  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 114/2017 3.7.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 Folklórny súbor KEČERA 508589074  3 930,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 159/2018 14.5.2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2018
č. 3/2018
Folklórna skupina KEČERA 50858904  5 000,00 EUR 
Nastavenia cookies