Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 7413678413 15.2.2011 Vyúčtovacia faktúra za rok 2010 SPP, a.s. 35815256  2,759.42 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 41/2019 3.6.2019 Mandátna zmluva na zabezpečenie verejného obstarávania na predmet zákazky "Pozemné... Mediinvest Consulting., s.r.o. 45483078  2,750.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 163-2021 31.5.2021 Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Jozef Beskid   2,731.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 47/2019 27.6.2019 Dohoda č. 19/38/054/116 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  2,726.04 EUR 
Detail Faktúra došlá 11079 7.4.2011 Za stravu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi za marec 2011 Mačugová Katarína 17125821  2,691.46 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111886 3.6.2011 Za odvoz a likvidáciu odpadov EKOS, spol. s r.o. 36168475  2,682.09 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 198/2011 5.12.2011 Poistná zmluva na poistenie majetku "Investičné akcie v obci Jakubany - Preventívne opatrenia... Komunálna poisťovňa 31595545  2,680.53 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 135/2017 Dodatok 9.1.2018 Dodatok k Dohode č. 17/38/054/255 o poskytnutí finančného príspevku na projekt "Šanca pre... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  2,637.61 EUR 
Detail Faktúra došlá 11053 21.3.2011 Za stravu žiakov ZŠ s MŠ v hmotnej núdzi 2/2011 Mačugová Katarína 17125821  2,619.11 EUR 
Detail Faktúra došlá 11112 5.5.2011 Za stravu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi za apríl 2011 Mačugová Katarína 17125821  2,598.65 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 280-2023 24.1.2023 Zmena ceny za audit účtovnej závierky HURINES,s.r.o 36449237  2,544.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 285/2013 25.11.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR na vybavenie pre DHZ Jakubany Ministerstvo vnútra SR 00151866  2,400.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 13/2019 26.2.2019 Zmluva na spracovanie žiadosti o NFP ROZVOJ SPIŠA n.o. 35582537  2,400.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 36/2019 7.5.2019 Zmluva o dielo na vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok Mediinvest Consulting., s.r.o. 45483078  2,400.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 349-2023 30.8.2023 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
Projekt: Na švatoho Jána 2023
Fond na podporu kultúry národnostných menšín 51049775  2,300.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 128-2020 2.10.2020 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb HURINES s.r.o. 36449237  2,280.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 102/2017 18.4.2017 DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 10. 3. 2017 SLOVDACH, s.r.o. 36465330  2,208.66 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 204-2022 10.2.2022 Kúpna zmluva o prevode vlastníckych vzťahov Ján Štucka   2,163.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 260-2022 24.10.2022 Kúpna zmluva - univerzálny kuchynský elektrický robot RE22 Michal Budziňák   2,150.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 8/2013 25.3.2013 Objednávka na stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674  2,112.00 EUR 
Nastavenia cookies